Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zorganizował w Galerii WDK, w dniach 16 – 30 lipca 2014 r., piękną wystawę fotografii i dokumentów historycznych ze zbiorów Andrzeja Judy pod tytułem „Ślady polskości w Iranie i Indiach”. Jak dowiadujemy się: Andrzej Juda – prawnik, historyk, podróżnik jest rzeszowianin od urodzenia. Z miastem tym związał całe dotychczasowe życie: osobiste, edukacyjne i zawodowe.

Jest lokalnym patriotą, dumnym z bycia mieszkańcem pięknego Rzeszowa. Absolwent prawa i historii oraz doktorant na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje zainteresowania historyczno-geograficzne rozwijał od początku szkoły średniej, do której uczęszczał w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, poprzez liczne samodzielne wyprawy.

IMG 0129

Od 2000 r. często podróżuje wraz z małżonką Edytą Judą, a obecnie również z synami Mikołajem i Jakubem. Dotychczas zwiedził ponad 60 państw na kilku kontynentach. Umiejętność taniego podróżowania z plecakiem pozwala mu na odbywanie kilku podróży rocznie bez uszczerbku dla domowego budżetu. Tematem uchodźców polskich w Iranie i Indiach zainteresował się słuchając opowieści swojej cioci rzeszowianki Haliny Jandy, która przez ponad 60 lat mieszkała w Rzeszowie.

IMG 0151

Celem wystawy jest ukazanie losów polskiej ludności cywilnej, która dzięki determinacji gen. Władysława Andersa została ewakuowana w 1942 r. z terenów ZSRR. Iran, a następnie Indie były pierwszymi państwami, które udzieliły schronienia polskim wygnańcom. Doświadczenia nabyte na terenie ZSRR skutecznie odstraszały zdecydowaną większość spośród około 40 tys. uchodźców przed powrotem do kraju, przyczyniając się do zasilenia wielomilionowej rzeszy Polonii na świecie.

IMG 0156

Druga część ekspozycji – przedstawiająca współczesny obraz Iranu i Indii – jest formą podziękowania mieszkańcom tych krajów, za przygarnięcie polskich wygnańców. Niniejsza wystawa jest plonem kilku samodzielnych wypraw Andrzeja Judy z lat 2012-2014.

Panu Andrzejowi Judzie, życzymy dalszych sukcesów naukowych w odkrywaniu następnych części świata!

 

                    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.