Najważniejsze dla gospodarki Polski Wschodniej kwestie, rola i potencjał regionu w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy, dwa dni debat, tysiąc gości z kraju i z zagranicy, a wśród nich przedstawiciele biznesu, politycy, eksperci. Już za dwa miesiące odbędzie się Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku.

Przedstawiciele Rady Patronackiej przedstawili 21 lipca w stolicy Podlasia ideę, założenia i sprawy organizacyjne Kongresu.

– O możliwościach rozwoju decyduje otwartość we współpracy gospodarczej, zmysł modernizacji i chęć pokonywania ograniczeń – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego. – Warto inwestować w Polskę Wschodnią i Europę Wschodnią, w pomysły tu zgłaszane, inicjatywy, marzenia, bowiem wschód i zachód potrzebują siebie nawzajem. 

Przypomniał on, że Polska Wschodnia reprezentuje ofensywne gałęzie gospodarki, na czele z proeksportowym sektorem rolno-spożywczym. Oferuje zmodernizowaną i nadal rozbudowywaną infrastrukturę. Ma także „nową energię” i jest nadal głodna sukcesu. 

– Wschód Polski, ale także wschód Europy, stanowi olbrzymi, tylko w części wykorzystywany, potencjał. Potrzebuje szerokiej debaty o tym, jak swoją szansę wykorzystać – podkreślił Wojciech Kuśpik. 

Przykładem jest kapitał ludzki. W tym makroregione jest przecież wiele wyższych uczelni, absolwenci władają m.in. językami wschodnimi, a takie połączone kwalifikacje mogą interesować np. sektor nowoczesnych usług biznesowych (BPO). 

Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 18-19 września br. Ma być okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego makroregionu i jego możliwości jako pośrednika w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Zaproszeni zostaną partnerzy z: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów. 

W opinii członków rady patronackiej, WKG wypełni lukę w publicznej debacie o tym, co dotyczy dużej części Polski i Europy. Na dwa wrześniowe dni zaplanowano ok. 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie ponad 100 prelegentów. Organizatorzy spodziewają się około tysiąca gości z kraju i z Europy: polityków, przedstawicieli biznesu i ekspertów. 

– Rozmawialiśmy z panem prezydentem RP, który przyjął zaproszenie na Kongres i ustnie potwierdził obecność – poinformował Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. 

W ocenie członków rady patronackiej, zestaw gości jest naprawdę reprezentatywny, w efekcie czego można oczekiwać pojawienia się wielu konkretów i informacji, a Kongres nabierze charakteru nie tylko regionalnego, ale i o wymiarze ogólnopolskim. 

Więcej na: http://www.wnp.pl/wiadomosci/,230623.html

Fot. http://www.wnp.pl/wiadomosci/,230623.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.