Zmarł współ­twór­ca re­gio­nu rze­szow­skie­go NSZZ „So­li­dar­ność” w 1980 r. i jeden z sy­gna­ta­riu­szy po­ro­zu­mień rze­szow­sko-ustrzyc­kich z 1981 r. An­to­ni Ko­pa­czew­ski – po­in­for­mo­wał w nie­dzie­lę prze­wod­ni­czą­cy re­gio­nu „S” w Rze­szo­wie Woj­ciech Bu­czak. Kopaczewski zmarł w sobotę wieczorem w Rzeszowie. Miał 72 lata.

 Prezydent Rzeszowa zgodził się, aby radny Antoni Kopaczewski został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Wilkowyja. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Rzeszowie.

Kopaczewski urodził się 15 grudnia 1941 r. w Piaskach k. Lublina. Był synem żołnierza Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew”, który 8 września 1946 r. został zabity przez funkcjonariuszy UBP.

W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Rzeszowie. W latach 1980-81 był przewodniczącym regionu rzeszowskiego „S”. Współorganizował strajki rolników, które doprowadziły do podpisania w lutym 1981 r. porozumień ustrzycko-rzeszowskich. Był jednym z sygnatariuszy tego porozumienia i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „S”; oraz członkiem Komisji Krajowej związku. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Iławie oraz Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony 6 sierpnia 1982 r. W latach 1983-89 był liderem rzeszowskiego oddziału Solidarności Walczącej, przeciwnikiem rozmów Okrągłego Stołu i kontraktowych wyborów. Był też wieloletnim radnym Rzeszowa. W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej o śp. Antonim Kopaczewskim na: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140804/RZESZOW/140809864 a zdjęcia z uroczystości pogrzebowej na: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140808/RZESZOW/140809669

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.