KONCEPCJA PROJEKTU

 Projekt „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” to nowatorski ponadregionalny projekt liniowy, który polega na wybudowaniu podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego (budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni oraz wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, a także budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej – Miejsc Obsługi Rowerzystów – wyposażonych m. in. w stojaki rowerowe, ławki, zadaszenie).

Projektem objętych jest pięć województw Polski Wschodniej: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie. Projekt zrealizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Cała trasa rowerowa ma docelowo osiągnąć długość blisko 2 000 km, a w województwie podkarpackim około 430 km. Projekt ma charakter partnerski, a województwo podkarpackie realizuje go z 49 Partnerami m.in. z gminami, powiatami, nadleśnictwami i GDDKiA – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Aktualnych informacji o produkcie turystycznym wytworzonym w ramach projektu – Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – można zasięgnąć na stronie internetowej: http://greenvelo.pl/.

 

FINANSOWANIE

 

Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (10%) oraz z udziałem środków własnych (5%). Plan wydatków na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” przewiduje wydatki w wysokości 65 919 923 zł.

 

OBECNY PLAN REALIZACJI POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Zadanie zostało podzielone na 11 części i obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawców na pięć odcinków trasy (odcinek I – powiat lubaczowski, odcinek II – powiat jarosławski i przemyski, odcinek III – powiat brzozowski i rzeszowski, odcinek IV – powiat łańcucki, odcinek V – powiat niżański, stalowowolski i tarnobrzeski) oraz sześciu obiektów inżynierskich (w tym budowa czterech obiektów – trzech na rzece San).

Zakres rzeczowy zadania został dostosowany do możliwości finansowych Beneficjenta oraz do możliwości wykonania przedsięwzięcia w wymaganym terminie (głównie roboty na zgłoszenie). – Ideą podziału zadania na kilka odcinków i wyodrębnienie prac na obiektach inżynieryjnych ma na celu przygotowanie atrakcyjnej oferty dla szerokiego grona potencjalnych wykonawców, którzy mogą zrealizować roboty projektowo-budowlane w zakresie i formule dogodnej nie tylko dla potentatów rynku, ale również mniejszych, lokalnych firm. Kryterium wyboru wykonawcy bazuje na najniższej cenie a po złożeniu poprawnej dokumentacji oferent może liczyć na szybkie zawarcie stosownych umów i realizację prac, które powinny zostać ukończone i rozliczone w 2015 r. – dodaje marszałek Władysław Ortyl.

Zamawiający zachęca potencjalnych wykonawców do zapoznanie się z dokumentacją przetargową, która została zaktualizowana i powinna być bardziej przyjazna dla oferentów – dostępna na stronie internetowej:  http://www.pzdw.pl/index.php?content=zamowienia_publiczne.

Fot. http://provestigo.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.