W dniu 11.09.2014 r. w salach Elektromontażu została otwarta piękna wystawa z fotogramów artysty fotografika Jerzego Wygody z Rzeszowa, na którą przybyło wiele osób, artystów, malarzy, fotografików oraz osoby zainteresowane fotografią i spotkaniem ze sztuką. Wystawa prezentuje cmentarze wojenne w latach 1914 – 1918 r. 

IMG 2130

Czytając kronikę Jerzego Wygody dowiadujemy się, że to artysta fotografik, działacz społeczny członek i założyciel Fotoklubu RP. Urodził się 24 sierpnia 1936 roku w Warszawie. Po wojnie zamieszkał w Przeworsku. Dyplom mgra inż. budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1962 roku. Od tego czasu pracą i miejscem zamieszkania związany jest z Rzeszowem. W 1980 roku zdobył uprawnienia instruktora fotografii kat. I nadane przez Ministra Kultury i Sztuki, później, po zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskał tytuł mistrza w zawodzie fotograf.

 

W 1988 roku ukończył Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, a w 1993 roku studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie.

IMG 2131

Autor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Swoje prace eksponował na wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. brązowy i srebrny medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych za „twórczość artystyczną w fotografii”, Medal 150-lecie Fotografii w 1989 roku, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” nadaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1981 roku. 

W 2003 roku otrzymał złoty medal Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej „ Zasłużony dla Fotografii Polskiej” przyznany przez Kapitułę Fotoklubu RP. W 2012 roku odznaczony medalem „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

IMG 2132

 

                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.