W dniu 14 września 2014 r. odbyła się uroczystość wojskowa w Birczy, w której brała udział Orkiestra Dęta przy OSP w Medyce. Orkiestra koncertowała w tym roku z okazji rocznicy walk obronnych w Borownicy (pow. przemyski).

IMG 2055

Orkiestra Dęta w Medyce powstała w roku 1926 założycielami byli: ówczesny proboszcz ks. Szymon Korpak, Berger Wiktor, Zych Franciszek i Zych Antoni. Pierwszym  Kapelmistrzem został pan Gnypel Józef który był z pochodzenia Czechem. funkcję to pełnił do roku 1932. Po zmianach personalnych kierownictwo objął pan Wojnarowicz Jan , natomiast kapelmistrzem został pan Piotr Kędzierski. Orkiestra ta funkcjonowała do roku 1940 kiedy to NKWD skonfiskowała wszystkie instrumenty, aresztując niektórych z jej działaczy min. Ks. Szymona Korpaka. Od roku 1947 pod kierownictwem min. pana Skolarczyk Grzegorza rozpoczęto  starania o wznowienie działalności orkiestry. W tym celu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w takich miejscowościach jak Orły, Orzechowce, Żurawica, Buszkowice Buszkowiczki, Wyszatyce, Torki, Leszno i Przemyśl. Dzięki tej zbiórce udało się zakupić 17 nowych instrumentów i w roku 1952 orkiestra wznowiła działalność. Kierownikiem został pan Skolarczyk Grzegorz natomiast kapelmistrzem pan Piotr Kędzierski. W trakcie swojej działalności  na wskutek nieporozumień i w związku z powstaniem Kolejowej Orkiestry Dętej w Przemyślu, skład Orkiestry  Dętej w Medyce,  zmieniał się kilkakrotnie. Kolejnymi kierownikami zostali paniowie: Zych Bronisław, Skolarczyk Grzegorz Wojnarowicz Stanisław   a obecnie pan Wilk Władysław, natomiast kolejnymi kapelmistrzami byli: Piotr Kędzierski, Zych Bronisław, Stanisław Górniak, Baryła Zenon, a obecnie Pętkowski Stefan.  Przełomowym momentem mającym znaczenie dla rozwoju orkiestry było objęcie  w roku 1979 funkcji kapelmistrza  przez wspomnianego Zenona Baryłę, który  stał na czele tej orkiestry 28 lat. Zmarł 04 kwietnia 2006 roku.  Siedzibą orkiestry było przez długie lata jedno z pomieszczeń  Spółdzielczego Banku w Medyce, potem przez kilka lat próby obywały się w budynku „Starego Ośrodka Zdrowia”(dziś na tym miejscu stoi wspaniała hala sportowa). Ostatecznie w roku 2000 siedzibę orkiestry przeniesiona do nowego Ośrodka Zdrowia  adaptując na jej potrzeby kilka pomieszczeń.   

IMG 2035W trakcie swojej działalności Orkiestra Dęta w Medyce uświetniała mniejsze lub większe uroczystości zarówno kościelne jak i państwowe. Do roku 1989 były to  udział pierwszomajowych pochodach, a po „cichu” udział w Bożonarodzeniowych Pasterkach czy Wielkanocnych Rezurekcjach.  Trzeba wspomnieć Iż w latach ‘80-‘89 brała tez udział w nieoficjalnie obchodzonych takich świętach jak 11 Listopada czy 3-go Maja.  Po roku  ’89 Orkiestra Dęta w Medyce nie tylko koncertowała na terenie gminy czy województwach biorąc udział w prestiżowych zawodach czy konkursach zajmując tam niekiedy  jedne z czołowych  miejsc ( VII Przegląd Orkiestr strażackich Województwa Przemyskiego, VIII Przegląd Orkiestr Strażackich w Pruchniku,  IX Przegląd Strażackich  Orkiestr Dętych w Kańczudze, VI Przegląd Orkiestr Dętych w Pruchniku, VII Przegląd Orkiestr Dętych  W Lubaczowie, XIII Przegląd Orkiestr Dętych w Tryńczy ). Swoją muzyczną działalności prowadziła tez poza granicami kraju koncertując na kilkudziesięciu uroczystościach na terenie Ukrainy min. trzykrotnie we Lwowie, Radochońcach , Szeginaich , Mosciskach , Winniki, Strzelczyska.  Bardzo ważnym  wydarzeniem był czynny udział Orkiestry w mszy świętej  celebrowanej 10 czerwca 1997r  na lotnisku w Krośnie przez Jana Pawła II.

Dziś orkiestra  bierze również czynny udział w życiu kulturalnym gminy Medyka uświetniając nie tylko uroczystości gminne lecz także i powiatowe. Za swoją działalność na rzecz rozwoju kultury  w roku 2009 Orkiestra Dęta w Medyce otrzymała nagrodę finansowa w kwocie 5000 złotych.  W ostatnich latach zwyczajem stał się udział Orkiestry w spotkaniach opłatkowych mieszkańców gminy organizowanych przez Wójta p. Iwasieczkę Marka  odbywających się w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej im, krola Władysława Jagiełły w Medyce, i odbywających się przy tej okazji  Jasełkach wystawianych przez uczniów tejże szkoły.                                              

 IMG 2056

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.