Uniwersytet Rzeszowski został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Najwyższa Jakość Quality International”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Otrzymał złote godło, certyfikat i tytuł „Najwyższa Jakość QI 2014” w kategorii „QI services” (usługi najwyższej jakości). Nagroda podkreśla dokonania naukowo-dydaktyczne Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze jakości kształcenia i realizowanych prac badawczych.

DSC 0016

„Najwyższa Jakość QI” to prestiżowy konkurs jakościowy, promujący skuteczne metody zarządzania jakością w firmach i instytucjach, działających na terenie Polski. Jego celem jest także wskazanie takich podmiotów, które funkcjonują według najwyższych standardów, dają gwarancję na otrzymanie produktu lub usługi na najlepszym poziomie. Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: „QI product” – produkt najwyższej jakości, „QI services” – usługi najwyższej jakości, „QI order” – zarządzanie najwyższej jakości. Otrzymanie tytułu „Najwyższa Jakość Quality International”, godła oraz certyfikatu sygnowanego przez patronów stanowi potwierdzenie spełnienia najwyższych norm w wymienionych dziedzinach.

DSC 0024

Fot. Wioletta Wrona

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.