Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 9 wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rzeszowie działając w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa byli organizatorami spotkania zatytułowanego: Z szacunku dla przodków-Tradycje żniwne.                  

                  Program zrealizowany w dniu 19 września br. według scenariusza Jadwigi Kupiszewskiej składał się z trzech bloków tematycznych:

–   widowiska słowno-muzycznego Żniwa w Nosówce wg scenariusza przewodniczącej Sekcji

    Folklorystycznej Stefani Buda.

–  montażu poetycko-muzycznego: Pejzaże wsi polskiej wykonaniu Grupy Poetyckiej i Grupy 

    Wokalnej w opracowaniu Stanisławy Bylicy i Zygmunta Kiełbowicza

–  wystawy obrazów i rękodzieła artystycznego, organizatorki: Emilia Wołoszyn i Jadwiga

    Kupiszewska

              IMG 2218

                 W programie widowiska słowno-muzycznego udział wzięli: Katarzyna Błaszczuk, Stanisława Bylica, Anna Kocur, Stanisłąw Dworak, Jadwiga Kupiszewska, Władysław Waltoś, Zygmunt Kiełbowicz, Krystyna Hanus, Zofia Krawiec, Stefan Michał Żarów, przy akompaniamencie wykonaniu: Kazimierza Wiśniowskiego – harmonijka ustna, Edwarda Sądeja – akordeon oraz zespół folklorystyczny Nosowianie z Nosówki, który zaprezentował barwne widowisko, Żniwa w Nosówce na koniec, którego przekazał kierowniczce fili Pani Barbarze Kłoda wieniec przedstawiający orła w koronie na kłosach zbóż.

              IMG 2222

                Wiceprezes stowarzyszenia Stefan Michał Żarów w swoim wystąpieniu przedstawił istotę rytmu codziennego życia dawnej wsi polskiej. Podkreślił trud pracy rolnika oraz wynikający z tego wpływ na zachowania zwyczajowe np. niejednokrotnie kultywowane do dziś obyczaje żniwne oraz wynikająca z nich tradycja urządzania na zakończenie prac polowych dożynek. Ze żniwami jak również z dożynkami, które w rodzimej tradycji zajmują ważne miejsce wiąże się wiele piosenek i świąt. Towarzyszą im różne praktyki jak wicie wieńca dożynkowego, niesionego później do świątyni w celu poświęcenia, aby następnie z okolicznościowym śpiewem przekazać gospodarzowi / staroście/ podczas okolicznościowej biesiady z tańcami.               

                Pośród zebranych gości należy wymienić: b. posła Stanisława Rusznicę z żoną, Honorowego Prezesa PZŁ, Mieczysława Kowala z ZŻWP w Rzeszowie.              

               Spotkanie było już kolejnym przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia nr 9 w Rzeszowie i Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rzeszowie, za co należy się szczególne podziękowanie, pracownikom i Gospodarzowi spotkania, kierowniczce fili Pani Barbarze Kłoda.

                           Realizacja, starostowanie i prowadzenie całości programu: Stanisława Bylica i Zygmunt Kiełbowicz.                                                                                    

                                                    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.