Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła s inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Podczas uroczystci JM Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko mówił o trzech kierunkach rozwoju uczelni. 

Inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzedziła msza św. w Kościele Uniwersyteckim pw. Św. Jadwigi Królowej, po której pochód rektorski przeszedł do dużej auli w ównym budynku UR, przy al. Rejtana 16c.

– Przed nami dużo pracy. W roku akademickim 2014/2015 będziemy koncentrować swoje działania na 3 zasadniczych obszarach – podkreślił Rektor UR w swoim inauguracyjnym przemówieniu.

Pierwszym z obszarów, o którym mówił Rektor to rozwój centrów badawczych na bazie już ukończonych inwestycji oraz profilowanie ich na rozwój takich nauk jak: biologia, biotechnologia, biofizyka, nanofizyka ze szczególnym podkreśleniem szeroko rozumianych nauk medycznych. W ramach tego zadania Rektor wspomniał o dalszej rozbudowie centrów medycznych i nowym przedsięwzięciu wpisanym na listę kluczowych projektów województwa podkarpackiego pn. „Innowacyjne centrum rozwoju technologii medycznych”.

Inwestycja byłaby dopełnieniem procesu tworzenia centrów i wiązałaby się z powołaniem  collegium medicum z prawdziwego zdarzenia – podsumował Rektor UR.

Kolejny cel to dalsze przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego. Ostatnim zadaniem według prof. dr hab. Aleksandra Bobko to umacnianie Uniwersytetu jako całości.

Mówimy tu o kultywowaniu tradycji humanistycznych, nauk społecznych, artystycznych. W dzisiejszych czasach musimy poszukiwać nowej tożsamości uniwersytetu oraz jego roli w kształceniu studentów, z uwzględnieniem kompetencji zawodowych ukierunkowanych na rynek pracy. Uniwersytet powinien też pełnić funkcję wychowawczą, brać odpowiedzialność za kształtowanie ludzi, uwrażliwiać ich na wartości – zaznaczył Rektor UR.

Profesor Aleksander Bobko wspomniał także o roli Uczelni jako instytucji kultury na obszarze Podkarpacia w kontekście realizowanych przedsięwzięciach takich jak: Mały Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Trzeciego Wieku, działalność studentów, KultURalia, wykłady otwarte.

Profesor Aleksander Bobko, jak co roku, życzył kadrze naukowej dobrego roku pracy, realizacji zadań oraz rozwoju naukowego, natomiast 20 – tysięcznej wspólnocie studentów zdobywających wied na 45 kierunkach powiedział, że Uniwersytet jest dla was,  a wy jesteście jego nadzieją, potrzebujemy waszego entuzjazmu, krytycyzmu myślenia, poczucia wolności”.

DSC 1434

Podczas uroczystości została przeprowadzona immatrykulacja studentów pierwszego roku wprowadzająca ich do grona akademickiej społeczności. W tym roku na Uniwersytecie rozpoczęło naukę 7 044 nowych studentów.

W dalszej części Pani Wojewoda w towarzystwie JM Rektora wręczyła w imieniu Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi dr. hab. prof. UR Andrzejowi Rozwałce z Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W kolejnych punktach Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro w towarzystwie JM Rektora wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej.

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

1. dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpunar-Krok

2. dr hab. inż. prof. UR Renata Tobiasz-Salach

3. dr Stanisława Bałut

4. dr Zofia Frączek

5. dr Paweł Król

6. dr Waldemar Lib

7. dr Sławomir Schultis

8. mgr Bogusław Berdel

9. mgr Romuald Kalinowski

10. mgr Dorota Rudzińska

11. mgr Maria Więcko”

W tym roku zostały wręczone nagrody Rektora UR. Uhonorowane zostały osoby, które opracowały wniosek o uruchomienie kierunku lekarskiego na UR oraz osoby, które opracowywały wniosek o nadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „filozofia”:

 

Nagrody indywidualne za osiągnięcia organizacyjne otrzymały następujące osoby z Wydziału Medycznego:

1. dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR

2. dr hab. n. med. prof. UR Sławomir SNELA

 

Nagrody zespołowe za osiągnięcia organizacyjne otrzymali (Wydział Medyczny):

1. prof. dr hab. Stanisław ORKISZ

2. dr n. med. Monika BINKOWSKA-BURY

3. dr Mieczysław JANOWSKI (wydział Socjologiczno-Historyczny)

4. dr n. med. Wacław KRUK

5. dr Julian SKRZYPIEC

6. mgr Joanna BURZYŃSKA

7. mgr Ewelina CZENCZEK-LEWANDOWSKA

8. mgr Justyna LESZCZAK

9. mgr Filip OSUCHOWSKI

10. mgr Barbara SKRZYPIEC

11. mgr Sylwia WIERZBIŃSKA-KARAKUŁA

 

Nagrody zespołowe za osiągnięcia organizacyjne otrzymały następujące osoby z Wydziału Socjologiczno-Historycznego:

1. dr hab. prof. UR  Przemysław Paczkowski                       

2. dr  Beata Guzowska                     

3. mgr Izabela Pasternak                  

 DSC 1522

Po raz drugi został przyznany Naukowy Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, honorujący oso o najważniejszych osiągnięciach w zakresie badań naukowych w ciągu ostatnich 5 lat. Kapituła powołana przez JM Rektora przyznała to zaszczytne wyróżnienie dr. hab. prof. UR Wojciechowi Cynarskiemu z Wydziału Wychowania Fizycznego.

 

W dalszej części uroczystości w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono najlepszego absolwenta UR w 2014 r. W ten sposób przyznano po raz dziesiąty w dziejach UR Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, który otrzymała absolwentka z Wydziału Medycznego Pani Michalina Czarnota. Pani Michalina Czarnota ukończyła studia na kierunku fizjoterapia. Podczas cego okresu studiów wykazała się zaangażowaniem w działalność naukową:

  • aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii, w którym pełniła funkcję Przewodniczącego,
  • jest autorką licznych artykułów naukowych oraz współautorką monografii,
  • brała czynny udział w konferencjach naukowych, na których przedstawiała wyniki badań naukowych w formie referatów,
  • współpracowała podczas realizacji projektów badawczych.

 

DSC 1539Symboliczne 14 otwarcie roku akademickiego w dziejach Uniwersytetu Rzeszowskiego nastąpiło poprzez wyoszenie przez JM Rektora UR formuły:

 

Rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty Quod felix faustum

fortunatumque sit”

i trzykrotnym uderzeniu trzymanym pionowo berłem rektorskim.

 

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego nastąpił wykład inauguracyjny, który wyosił prof. Tadeusz Boruta z Wydziału Sztuki zatytowany Sąd oka.

 

 

Fot. Jadwiga Zakulec

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.