W ramach rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej 4.X.2014 r. miało miejsce V spotkanie Wspólnot Maryjnych pod hasłem: „Jasnogórskie Śluby Narodu w świetle charyzmatów i apostolstwa Wspólnot Maryjnych”.

– Od roku 2008 grupa Wspólnot Maryjnych: Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, Legion Maryi, Stowarzyszenie Cudownego Medalika, Boże Rolnictwo Ekologiczne, z inicjatywy Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, podejmuje działania ponad wspólnotowe w kierunku duchowej jedności pod nazwą Polskie Społeczeństwo Maryjne. Głównym aspektem współpracy na płaszczyźnie religijnej jest odpowiedzialność za naród polski i naszą ojczyznę jako nadrzędny cel apostolstwa każdej wspólnoty – informuje o. Ryszard M. Żuber OFMConv. z Niepokalanowa.

Jak dodaje ks. Andrzej Rams, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin z Chorzelowa, tegoroczne spotkanie odsłoniło obszary apostolstwa i jego charyzmatyczny charakter w naszych wspólnotach, którego fundamentem są Jasnogórskie Śluby Narodu. – Jak ważne są to motywy dla naszej współpracy, prezentujemy poniżej wybrane wypowiedzi uczestników spotkania: http://www.jrr.org.pl/polskie-spoleczenstwo-maryjne/125-v-spotkanie-polskiego-spoleczenstwa-maryjnego-na-jasnej-gorze – informuje ks. Andrzej Rams.

Polskie Społeczeństwo Maryjne przy JRR zaprasza do współpracy inne Wspólnoty Maryjne, których programy apostolskie związane są z wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.