Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zorganizował 43. Wystawę Zbiorową Kobiecej Grupy Plastycznej „ DROGA „ Najnowsza wystawa Kobiecej Grupy „Droga” jest zarówno kolejną prezentacją stanowiącą wspólną płaszczyznę do eksponowania własnego dorobku twórczego, jak i motywacją do konkretyzowania i udoskonalania warsztatu. Stąd cyklicznie organizowane wystawy są przede wszystkim zbiorową prezentacją różnych styli i technik plastycznych ujawniających typowe i rozpoznawalne dla każdej z autorek tendencje estetyczne definiowane w oparciu o konkretny temat. Tak jest w przypadku aktualnej prezentacji odwołującej się do motywu kobiecości, a więc podejmującej jeden z najbardziej spopularyzowanych w powszechnym odbiorze, a zarazem nieograniczony temat, jakim jest kobieta i idąca za tym hasłem mnogość skojarzeń. – W konsekwencji jest to motyw ujęty w kontekście twórczym tak samo może budzić konkretne skojarzenia, jak również stanowić nie wyczerpane źródło inspiracji, daleko odchodzących od bezpośrednich nawiązań i symboli – powiedziała Katarzyna Jurek-Decowska. Wystawa czynna jest od 3 – 12 marca 2015 r. Prace swe na wystawie prezentowali: Anna Baran, Krystyna Gniewek, Katarzyna Jurek-Decowska, Maria Wiktoria Mostek, Krystyna Niebudek, Maria Paszczyńska, Janina Panek-Wojno, Małgorzata Polit, Anna Solecka, Danuta Turbacz, Dorota Wojtanowska i Kinga Ziobro-Działo. Wszystkim artystkom życzymy dalszych, twórczych sukcesów w pięknym Waszym malarstwie ! Dużo nagród !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.