W dniu 15 kwietnia br. odbyło się spotkanie z rzeszowskim poetą, członkiem Stowarzyszenia Literatów Polskich, krytykiem literackim, fotografikiem, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Rzeszowskiego i aktywnym promotorem kultury i sztuki Podkarpacia dr Mieczysławem Arkadiuszem Łypem  pt. „Szukam sekretu Piękna”. Była to promocja tomiku poezji zatytułowanego „Moje ogrody”, wydanego w 2015 r., Która stanowi 15 pozycję w dorobku literackim autora.  Wieczór ten przygotowała biblioteka na ul. Czackiego w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rzeszowie.

IMG 6130

Spotkanie rozpoczęła kierownik filii Barbara Kłoda, która w ciepłych słowach powitała zaproszonych gości, a następnie głos oddała prowadzącej spotkanie poetce, malarce i animatorce kultury – Pani mgr Jadwidze Kubiszewskiej, która jak zwykle z wielką klasą w swoim niepowtarzalnym stylu, poprzez prezentację fragmentu wiersza pt. „W sercu liliowej tajemnicy”, podkreśliła wiosenny charakter spotkania. Nawiązała do treści prezentowanego tomiku i zwróciła szczególną uwagę na piękno zawartych w nim metafor.

IMG 6147

Recytację wiersza rozpoczęła Stanisława Bylica utworem „Gobelin wiosenny”, Następnie wiersze Autora: „Zauroczenie”, „Białe światło wiosny”, „Więcej o metaforę”, „Sekrety malw”, „ Drogi powrotne” recytowali: Adam Decowski, Barbara Kłoda, Ryszard Lechforowicz, Krystyna Dworak, Maria Zdrada a jeden z utworów Poety zaśpiewał do własnej kompozycji Zygmunt Kiełbowicz. Tomik ten opatrzyła wstępem dr Anna Niewolak z UR, tytułując go „Ogrody sztuki”. Podczas spotkania w swoim wystąpieniu podkreśliła umiejętność poety w postrzeganiu ogrodów jako obszaru szczęścia, ładu wewnętrznego w sobie i otaczającej nas przyrodzie. Pani dr Anna Niewolak zwraca również uwagę na to, że autor poprzez różne odwołania i reminiscencje w odniesieniu do innych twórców, przedstawia w swoich wierszach osobiste wspomnienia z miejsc sercu bliskich, fakty historyczne, kulturowe, zawiera w nich prywatną zadumę nad życiem, umiejętnie odpowiada na pytania o jego sens poprzez metaforę i refleksję.

Według dr Anny Niewolak, cala poezja dr Łypa jest jakby szukaniem pozytywów w różnych sferach życia. Autor stara się to swoje postrzeganie urody świata nam – odbiorcom przekazać w swoim tomiku, dodatkowo okraszając go pięknymi fotografiami swego autorstwa. Jednym słowem, ”działa Tak, jak zdolny ogrodnik, który dba o swój ogród”.

Sam Poeta mówi o sobie we wstępie do „Moich ogrodów” „Co dzień zaczyna się od barwy dźwięku i światła”. „Spodziewam się znaleźć drzewo życia i drzewo mądrości oraz subtelną granicę między życiem i iluzją. Podczas  pt. „Czarodziejskie słowo”. Spotkanie uświetnił występ Grupy Wokalnej RSTK pod kierunkiem Zygmunta Kiełbowicza. Zaproszony gość muzyk i poeta Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Witold Bochenek dał piękny popis gry na akordeonie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich Hanny Krupińskiej-Łyp i Emilii Wołoszyn, Tematycznie związanych z prezentowanym tomikiem, przedstawiających piękne kompozycje kwiatowe.

IMG 6132

                                     

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.