BARBARA ŚNIEŻEK – dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Tarnowie. Studiowała matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Założyła rodzinę i zamieszkała w Rzeszowie. Pracowała głównie, jako nauczyciel młodzieży i studentów. Swoje wiersze publikuje w Internecie na stronach poetyckich. Zadebiutowała w Antologii pt. „Do jutra” w październiku 2013 r. Mówi: moje wiersze mają bardzo różnorodną tematykę, gamę przeróżnych refleksji, uczuć, przeżyć.

Ważne ze względu na różnorodność podzieliła je na kilka rozdziałów. W każdym starała się zgromadzić takie utwory, które mają „coś”, co je łączy: tematyka, uczucie… i ułożyć je w logiczną całość. Te wiersze, które napisała w młodości, podpisała swoim nazwiskiem panieńskim – Olech, co dla czytelnika wydaje się ważną informacją.

IMG 6348

W wierszach pojawiają się takie tematy, jak los, przemijanie, nadzieja i rozpacz, radość i smutek, miłość i tęsknota, „chwile dobre i złe” jak to napisała w wierszu „Księga Życia”. Ze wszystkich utworów emanuje jednak, jak widać, nadzieja i miłość. Dlatego swoje „słowo” zakończyła wersem z wiersza „Oda do życia”: „więc chwalmy życie po wsze czasy!”

Mgr Stefan Żarow z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oceniając poezję – pisze: „Melodyjna lekkość poezji Barbary Śnieżek – początek recenzji Wiesława Adamika z nowego, drugiego tomiku wierszy Barbary Śnieżek „ Cieszymy się chwilą”.

IMG 6333

Od tych prostych i nieraz religijnych refleksji o życiu i przemijaniu autorka przechodzi do dojrzałej refleksji o miłości w wierszach takich jak „Rozstanie” czy „Razem-osobno”. Ten nurt wydaje się coraz bardziej obecny w najnowszych wierszach Barbary Śnieżek. Ale tomik drugi stoi pod znakiem oczarowania pięknem natury, której autorka przydaje bajkowości jak np. w „Balladzie o tulipanowcu”

A tytuł „Cieszymy się chwilą”? Rozdział pierwszy rozpoczyna motto „Rolą poety wyłapać myśli, zapisać, by zachwycać”. Myślę, że czytając wiersze Barbary Śnieżek i my zachwycamy się uchwyconą przez nią chwilą piękna. A czytając wiersze z ostatniego rozdziału dzieciom opowiemy im bajki i zanucimy piękne kołysanki, Kto pierwszy napisze muzykę do jej wierszy? Była oczywiście taka próba aranżacji w Krakowie przez Łonkę. Czekamy, zatem na nuty!

                    IMG 6332

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.