W dniu 11 maja 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PWSTE w Jarosławiu reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca i Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Rzeszowie. Tomasza Czopa, Dyrektora WUP reprezentował Maciej Karasiński, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przy podpisaniu dokumentu obecni byli także Anna Bronkowska, doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz dr inż. Piotr Maziarz odpowiedzialny za działalności Akademickiego Biura Karier w naszej Uczelni.

Obie instytucje podjęły się współpracy mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy w naszym regionie, a co za tym idzie znaczny wzrost zapotrzebowania na kształtowanie świadomości studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie podstawowych usług i instrumentów rynku pracy. Na mocy podpisanego porozumienia planuje się nawiązanie współpracy, która ma prowadzić do przygotowania i realizacji cyklu warsztatów oraz porad grupowych i indywidualnych mających na celu edukowanie w przedmiocie planowania kariery zawodowej oraz zdobywania i doskonalenia umiejętności z zakresu poszukiwania zatrudnienia i radzenia sobie na rynku pracy.
Obszarami tematycznymi porozumienia o współpracy pomiędzy Akademickim Biurem Karier PWSTE w Jarosławiu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie są kryteria organizowania warsztatów oraz porad indywidualnych i grupowych dotyczących promocji zagadnień związanych z efektywnym wejściem na rynek pracy studentów i absolwentów PWSTE w Jarosławiu.
Podczas organizowanych warsztatów uczestnikom przekazywane będą informacje dotyczące aktywności zawodowej i możliwości szkolenia z uzyskaniem wymaganych na rynku pracy kwalifikacji. Nacisk położony zostanie na zapoznanie z oczekiwaniami pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych wymaganych od kandydatów do pracy z określaniem predyspozycji oraz rozwijaniem umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.