W czwartek, 18 czerwca, na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy ul. Rejtana 16c, odbędzie się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Organizatorami imprezy są: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje przewodniczący  prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, a funkcję sekretarza pełni  Joanna Elżbieta Potaczek. Wspierają ich: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, prof. nadzw. dr hab. Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski, dr Paweł Róg, dr Andrzej Stankiewicz.

W przedsięwzięciu udział wezmą stowarzyszenia regionalne z całego Podkarpacia. Kongres będzie okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego małych Ojczyzn, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie samorządów w promocji regionu. 
W spotkaniu udział wezmą także grupy rekonstrukcyjne i eksploatorskie.

            Głównym celem kongresu  będzie stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto będzie on okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.

Poniżej program I Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.                                             

 

 

 

 

     PROGRAM:

Uniwersytet Rzeszowski, budynek Rektoratu, Duża Aula, parter

 

10:00 –   Oficjalne rozpoczęcie i powitanie gości – prof. nadzw. dr hab.
               Wacław Wierzbieniec – przewodniczący komitetu organizacyjnego
               Kongresu

 

          –   Wystąpienia przedstawicieli władz województwa, miasta
               i Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

10:30 –   Powitanie reprezentacji regionalnych stowarzyszeń z krótką ich
               prezentacją

 

11:00 –  Wystąpienia:

                

           –   „Rola stowarzyszeń w kształtowaniu tożsamości lokalnej” –
                dr Małgorzata Kutrzeba, Prezes Towarzystwa Miłośników
                Ziemi Błażowskiej w Błażowej

 

           –  „Formy pozyskiwania funduszy na działalność stowarzyszeń” – przedstawiciel
                Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

 

           –    Najstarsze towarzystwa regionalne na Podkarpaciu:

                Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu – dr Grzegorz
                Klebowicz, prezes

 

                Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia – Dariusz Jasiewicz, prezes,
                Zofia Kostka – Bieńkowska, członek zarządu                             

 

    –  „Ruch wydawniczy na przykładzie czasopisma „Ślad” – Janusz
        Kujawa, wiceprezes Regionalnego Towarzystwa Pamięci
        Historycznej „Ślad” w Rzeszowie

 

  –  „Rola rekonstrukcji historycznych w uatrakcyjnianiu przekazu
        treści historycznej” – Mirosław Majkowski, prezes Przemyskiego
        Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”

 

  – „Działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  
        Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na Podkarpaciu – kultywowanie
        dobrych tradycji służby więziennej” –  dr kpt. Dariusz Fudali

 

12:30 –    Dyskusja

 

W trakcie trwania Kongresu w holu budynku Rektoratu prezentowany będzie dorobek stowarzyszeń

 

Budynek Rektoratu, hol,  parter.

 

13:00 – Przerwa w obradach, a w jej trakcie:

  • Musztra paradna w wykonaniu członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół  z Rymanowa  (przed wejściem do budynku Rektoratu)
  • Występ Kapeli „Futomianie” z Futomy
  • Diorama historyczna „Wojsko polskie na wschodzie” w wykonaniu Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”
  • wystawy
  • Poczęstunek, bufet kawowy

 

Budynek Rektoratu, Duża Aula, parter

 

14:30 – Prelekcja – „Metodologiczne aspekty badań regionalnych” –
                                 prof. nadzw. dr hab.  Szczepan Kozak, Prezes
                                 Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku

 

14:50 – Prelekcja – Prawne aspekty prowadzenia badań regionalnych”,
                                  
Piotr  Samborski, Kancelaria Adwokacka Adwokat
                                                               Piotr Samborski

15:10 – Dyskusja

 

15:25 – Program artystyczny – Zespół „Tyczyniacy” i Kapela Wójta
                                                  Tycznera z Tyczyna

 

16:00 – Podsumowanie Kongresu

 

 

 

Patronat honorowy:

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podkarpacki Kurator Oświaty

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

 

Patronat medialny:

 

TVP Historia

TV Rzeszów

Podkarpacka Historia

Nowiny

Radio Rzeszów

 

 

Kontakt:

Joanna Elżbieta Potaczek – sekretarz

tel. 782-682-544, 784-039-619

e-mail: kongres.stowarzyszen2015@vp.pl„>kongres.stowarzyszen2015@vp.pl

Adres pocztowy do korespondencji:

Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec – przewodniczący

Instytut Historii  Uniwersytetu Rzeszowskiego

Al. Rejtana 16 „c”,  35-959 Rzeszów

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.