Wysoki poziom artystyczny, jaki prezentuje orkiestra dęta Dobrynin sprawia, że koncerty w jej wykonaniu są entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność.  Cieszą się także uznaniem jurorów na różnych festiwalach, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia. Orkiestra aktywnie uczestniczy w uroczystościach państwowych, gminnych i patriotyczno-religijnych.

slide-image-2

Repertuar stanowią polskie i światowe standardy muzyki rozrywkowej i marszowej. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego muzykowania. Orkiestra jest otwarta na różne formy współpracy (koncerty okolicznościowe, występy artystyczne z różnych okazji, prezentację i reklamę.

Osiągnięcia – Orkiestra Dęta w Dobryninie została założona w 1966 r. przez księdza Zygmunta Wojciecha, wielkiego propagatora i miłośnika sztuki.

slide-image-3 1

Od 1982 r. zmienia swój status i działa jako Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej znacznie poszerzając i wzbogacając repertuar oraz zasięg koncertowania. Od 1986 roku pałeczkę dyrygenta przejmuje Edward Guzik, ambitny kapelmistrz diametralnie zmienił repertuar oraz poziom muzyczny i artystyczny orkiestry, co zostało dostrzeżone podczas licznych koncertów i przeglądów, a efektem tego był nadany orkiestrze” ARTYSTYCZNY ZNAK JAKOŚCI”. Z inicjatywy kapelmistrza przy orkiestrze założone zostało Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Dobrynin. By dodać blasku zespołowi utworzono dziewczęcą grupę baletową i grupę tambourmajorek, które stały się wizytówką orkiestry. W roku 2010 pałeczkę dyrygenta przejmuje Tomasz Marut. Wtedy orkiestra liczy 50 muzyków i ma dwie grupy baletowe dziecięcą i młodzieżową, które występują wraz z orkiestrą. W roku 2012 następuje zmiana na stanowisku dyrygenta – pałeczkę przejmuje młody i ambitny wychowanek orkiestry Dariusz Bańka.

Orkiestra ma dziesiątki występów artystycznych w kraju i zagranicą. Ostatnio występowała z koncertem w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, hucznie oklaskiwana przez licznie zebrana publicznością- muzycy otrzymali dyplomy uznania !

                    

                            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.