Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne i niestacjonarne.

– Jesteśmy największą na Podkarpaciu publiczną Uczelnią zawodową. W 5 instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej uczy się ok. 3600 studentów w systemie stacjonarnym (bezpłatnie) i niestacjonarnym – informuje Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Stawiamy na profesjonalizm w każdej dziedzinie. Przede wszystkim w zakresie kształcenia praktycznego. Jesteśmy Uczelnią nowoczesną, która dba o rozwój studentów i ich przyszłość.

Uczelnia kształci w ramach 16 kierunków 3-letnich studiów licencjackich i 3,5-rocznych studiów inżynierskich.

– Nasza oferta, to: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, filologia angielska, finanse i rachunkowość, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie, a także budownictwo, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, gospodarka przestrzenna – dodaje rzecznik prasowy PWSTE. Prowadzimy także dwuletnie uzupełniające studia magisterskie z zarządzania i pedagogiki stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne. Wybierając naszą uczelnię młodzież ma możliwość studiowania na najwyższym poziomie. Program nauczania kładzie nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami.

W PWSTE w Jarosławiu funkcjonują dynamicznie działające organizacje studenckie oraz koła naukowe.

Atuty studiów w PWSTE w Jarosławiu

 • Bogata infrastruktura sportowa – nowoczesny i najbardziej malowniczy Kampus na 
              Podkarpaciu, czyli:
 • Ødwa akademiki
 • Øhala sportowa
 • Øsiłownia
 • Øsala fitness
 • Økorty tenisowe
 • Øboisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki
 • Østudio ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych
 • Ømultimedialna biblioteka, która w ostatnim czasie uruchomiła usługę webową. umożliwia dostęp do zasobów elektronicznych uczelni o dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Zamieszczane na platformie e-biblioteki materiały takie, jak: książki, czasopisma, nagrania wykładów, a także archiwalia związane z naszym regionem dostępne są on-line.

 • Uczelnia posiada usługę e-programy, która pozwala studentom na zdalne korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego i ekonomicznego używanego w trakcie studiów. Mogą kontynuować prace nad projektami poza godzinami zajęć, gdyż mają stały dostęp do swoich plików.
 • Do dyspozycji studentów są wyposażone w sprzęt najnowszej generacji sale wykładowe, pracownie komputerowe i nowoczesne laboratoria. Studenci korzystają z Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, Fizyki Budowli, Technologii Betonu, a także Laboratorium CISCO i ECDL oraz Laboratorium Chemicznego, jak również Kosmetologii Pielęgnacyjnej oraz Wizażu i Stylizacji. 
 • Zagraniczne praktyki studenckie w Grecji, a także kursy i certyfikaty językowe z grupy TELC czy LCCI oraz certyfikaty informatyczne: ECDL, CISCO.
 • PWSTE oferuje szeroki pakiet stypendiów, będących zarówno formą pomocy socjalnej dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, jak również wyróżnieniem za wyniki w nauce. Formy wsparcia, na które mogą liczyć nasi studenci, to: stypendium socjalne oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, jak również stypendium specjalne dla niepełnosprawnych i jednorazowa zapomoga.
 • Do Jarosławia przyjeżdżają wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach, reprezentujący AGH w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Rzeszowski, dzięki czemu nasi studenci uzyskują profesjonalną wiedzę i najlepsze umiejętności.
 • Uczelnia prowadzi Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie” oraz Chór Akademicki „Appassionato”, a także Młodzieżowy Uniwersytet Biznesu i Uniwersytet Dziecięcy.
 • Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, ponadto nauka w PWSTE daje możliwość realizacji części studiów w dowolnym kraju europejskim w ramach stypendium z Programu Erasmus+.
 •  Do dyspozycji młodzieży jest także Akademickie Biuro Karier, Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Kultury Akademickiej oraz uczelniane radio i Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.
 • Dodatkowo w trakcie studiów można zrobić kursy:
 • Øpilota wycieczek
 • Økierownika wycieczek szkolnych
 • Øprzygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • Øinstruktażowy dla kierowników wypoczynku

DOŁĄCZ DO NAS – DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!
Zostań studentem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu!

Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu przy ul. Czarnieckiego 16.
Czynny w godzinach: 8:00-18:00
Informacje szczegółowe o rekrutacji:
tel.: 16 624 40 64 (w godzinach: 8:00-18:00)
tel. kom.: 602 192 863 (w godzinach: 8:00-22:00)
e-mail: rekrutacja@pwste.edu.pl„>rekrutacja@pwste.edu.pl

 plakat 2_do_druku

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.