Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wprowadza do swojej tegorocznej oferty kolejne NOWOŚCI. Od nowego roku akademickiego oprócz m.in. nowego kierunku studiowania – „Administracja // Zarządzanie” uczelnia uruchamia kilka nowych specjalności na wszystkich kierunkach studiów. NOWOŚCIĄ są również indywidualne ścieżki kształcenia na kierunku prawo.

 

Nowe propozycje WSPiA to reakcja na sugestie kandydatów na studia, szukających ciekawych kierunków i specjalności. Jest to także dostosowywanie oferty edukacyjnej do ciągle zmieniającego się rynku pracy i potrzeb pracodawców.

 

Administracja / Zarządzanie

Pierwsza nowa specjalność utworzona na kierunku administracja to Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką. Dzięki współpracy z Polską Izbą Cła, Spedycji i Logistyki WSPiA zapewni wysoki poziom merytoryczny zajęć z możliwością odbywania praktyk zawodowych w najlepszych przedsiębiorstwach branży Transportowo – Spedycyjno – Logistycznej w Polsce. Wiedza zdobyta w czasie studiów na tej specjalności umożliwi podjęcie pracy m.in. w przedsiębiorstwach eksportowych i import_owych, urzędach celnych, Agencjach Celnych i firmach konsultingowych. Co bardzo ważne ukończenie specjalności Zarządzanie Transportem -“ Spedycją -€“ Logistyką w WSPiA zwalnia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla zarządzających transportem oraz gwarancja wpisu na listę Agentów Celnych.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kolejną nową specjalność WSPiA wprowadza na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest to Cyberbezpieczeństwo. Specjalność ta przygotowuje specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Studia te uczą rozpoznawać, identyfikować i przeciwdziałać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej. Po specjalności Cyberbezpieczeństwo absolwent będzie mógł znaleźć pracę m.in. w organach administracji publicznej – na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji, w służbach mundurowych, w szczególności w Policji oraz w sektorze gospodarczym, gdzie ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

 

Prawo

Na kierunku prawo oprócz dwóch profili kształcenia (aplikacyjnego i ogólnego) WSPiA wprowadzą Indywidualne Ścieżki Kształcenia o profilu Kryminalistyka i Cyberprzestępczość. Pierwsza ścieżka o profilu Kryminalistyka ma na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania na stanowiskach związanych z wykrywaniem przestępstw oraz czynnościami podejmowanymi na miejscu zdarzenia (technika kryminalistyczna). Student otrzyma wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji kryminalistycznej oraz oceny poszczególnych śladów i dowodów. Dzięki przygotowaniu do samodzielnego analizowania stanów faktycznych, zabezpieczania i utrwalania śladów, a także oceny dowodów będzie przygotowany do profesjonalnego wykonywania zawodów prawniczych (np. adwokata, sędziego, prokuratora)

 

Druga Indywidualna Ścieżka Kształcenia to Cyberprzestępczość. Ma ona przygotować studenta kierunku prawo do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni. Z jednej strony student uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w cyberprzestrzeni (np. prawo telekomunikacyjne, prawo internetowe). Z drugiej zaś umiejętności praktyczne z zakresu wykrywania przestępczości komputerowej, prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, a także z zakresu informatyki śledczej. Dzięki temu student przygotowany zostanie do podjęcia zatrudnienia m.in. w organach ścigania, jak również w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji.

 

To tylko niektóre z nowych przedsięwzięć w ramach „Nowego Wymiaru Studiowania” w WSPiA!!!

 

Co jeszcze?

WSPiA w tym roku akademickim proponuje wiele nowości. Wprowadza m.in. całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną nowy kierunek studiowania -€“ „Administracja // Zarządzanie”. WSPiA, jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadza również nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów: według ogólnie obowiązującego planu studiów, albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. Na kierunku prawo tworzy również dwa profile kształcenia: pierwszy adresowany do osób chcących zdawać na aplikację, drugi dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej.

 

Rekrutacja na studia w WSPiA trwa do 8 sierpnia 2015 r. Podania o przyjęcie na studia można składać w dwóch biurach rekrutacyjnych: w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14 oraz w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2.

 

Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest na stronie e-rekrutacja.wspia.eu

 

Szczegółowe informacje, można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80 oraz na stronie www.wspia.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.