Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby trzy partie: PiS, które poparłoby 37 proc. osób zamierzających brać udział w głosowaniu, PO – 23 proc. oraz Ruch Kukiza – 14 proc. – wynika z sondażu TNS Polska. Frekwencja wyniosłaby 28 proc.

Według TNS Polska gdyby wybory odbywały się w połowie lipca, w Sejmie znalazłyby się tylko trzy ugrupowania: PiS (wspólnie z Solidarną Polską i Polską Razem), PO i Ruch Kukiza. Poza Sejmem znalazłyby się m.in. PSL i SLD, które otrzymały po 3 proc. poparcia.

Po jednej na sto badanych osób zgłaszało zamiar głosowania na Nowoczesną.pl, KORWiN, Partię Razem i Partię Demokratyczną demokraci.pl. Wśród ogółu osób, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w wyborach, 16 proc. nie było przekonanych, której z partii przekazać poparcie.

PiS z najlepszym wynikiem od lat

Jak podkreśla TNS Polska, w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4 pkt proc. wzrosło poparcie dla PiS – tym samym PiS uzyskuje obecnie najwyższy wynik od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych. PO w lipcu odbiło się od rekordowo niskiego wyniku i poprawiło swoje notowania o 3 pkt proc. w stosunku do czerwca.

Według TNS Polska mimo niewielkiej różnicy w stosunku do ubiegłego miesiąca (1 pkt proc., który de facto uważany jest za nieistotny statystycznie) symbolicznie duże znaczenie ma zmiana w wyniku SLD: obecny wynik jest „jednym z najniższych spośród odnotowywanych”.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku PSL. Jednak – jak zauważono – PSL już w przeszłości miewało równie niskie wyniki, a jednak w okresach wyborczych (np. wybory samorządowe) ugrupowanie to potrafiło osiągać wysokie poparcie.

Spadek notowań (o 3 pkt proc.) zaobserwowano również w przypadku Ruchu Kukiza.

Bardzo niska frekwencja

Frekwencja w wyborach wyniosłaby 28 proc. Wśród pozostałych osób 36 proc. z wahaniem mówiło, że raczej by poszli, 13 proc. raczej by nie poszło, a 15 proc. zadeklarowało, że na pewno by nie poszli do wyborów. 8 proc. pytanych nie było pewnych, czy poszliby głosować, czy też nie. Przed miesiącem zamiar głosowania deklarowało 29 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-15 lipca 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 980 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.