Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu wzbogacił rynek pracy o spełniających nowoczesne wymagania zawodowe 184 absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy podczas trzyletniego toku kształcenia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym posiedli predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych na wielu szczeblach administracji publicznej zarządzania bezpieczeństwem.

Stanowiące podsumowanie 6 semestrów nauki obrony prac dyplomowych 139 studentów bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie stacjonarnym i 45 uczących się niestacjonarnie odbywały się w dniach 22, 23, 25 i 30 czerwca, a także 1, 8 i 9 lipca 2015 r.
Promotorami prac licencjackich egzaminowanych studentów PWSTE w Jarosławiu byli: ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk i dr hab. Zbigniew Ciekanowski, prof. wiz. dr hab. Leon Szot oraz prof. wiz. dr hab. Kamil Kardis, dr Krzysztof Pobuta, dr Andrzej Podkowski, jak również prof. wiz. dr hab. Andrzej Olejko, dr Andrzej Olak i dr Katarzyna Rawska.
W trakcie kształcenia współpracowali z rówieśnikami reprezentującymi Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej i UKSW w Warszawie organizując studenckie sympozja naukowe, podczas których promowali swój kierunek wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o profilu wojskowo-obronnym, z innowacją policyjną – przysposobienie policyjne i bezpieczeństwo drogowe oraz klas policyjnych i strażackich.
Ponadto angażując się w całoroczną dynamiczną działalność Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonującego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania pod opieką merytoryczną dr. hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego studenci odbywają regularne szkolenia strzeleckie. Chętni przygód wyjeżdżają na obozy szkoleniowe organizowane w Ustrzykach Dolnych. Na zaproszenie studentów z gościnnymi wykładami odpowiadają funkcjonariusze służb mundurowych RP.
Dla poprawy poczucia bezpieczeństwa dla chętnych organizowane są kursy samoobrony z elementami wybranych elementów sztuk walki.
Stałymi elementami działalności studentów bezpieczeństwa wewnętrznego są regularne wyjazdy na granicę, celem przyglądnięcia się działaniom straży granicznej. Dla bardziej wymagających organizowane są kursy spadochronowe i nurkowe Open Water Diver w systemie PADI.
W trakcie roku akademickiego studenci uczestniczą także w najbardziej zaawansowanym w dziedzinie Ratownictwa Medycznego, Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Jeśli chcesz przeżyć megaprzygodę, spełniać pasje, a przy tym zdobyć elitarne wykształcenie – dołącz do studentów bezpieczeństwa wewnętrznego w PWSTE w Jarosławiu!
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą przygotowani do pracy: w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa takich, jak: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Wojsko Polskie, służby zarządzania kryzysowego oraz Straż Miejska. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną osób, mienia i obiektów czy też w centrach operacji kryzysowych i organizacjach pozarządowych działających w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony praw człowieka, zapobiegania przestępczości.


Rekrutacja trwa do 24 września 2015 r. Dla kandydatów przygotowaliśmy trzy specjalności:

  • służby specjalne i policyjne
  • ochrona osób i mienia
  • ochrona granic państwa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.