Sesją popularnonaukową zatytułowaną „Ludobójstwo Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej i jego następstwa”, która odbyła się w dniu 13 listopada 2015 r. w naszej Uczelni pod patronatem honorowym doc. dr. Krzysztofa Rejmana, JM Rektora PWSTE w Jarosławiu zainaugurowano uroczystości upamiętniające naszych rodaków pomordowanych w latach 1943-44 podczas ludobójczej czystki etnicznej, która wg różnych szacunków pochłonęła od 100 do 130 tys. Polaków.

W 2015 r. minęła 72. rocznica masowych zbrodni popełnionych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) i miejscową ludność ukraińską na ludności polskiej Wołynia i Galicji Wschodniej, których kulminacja nastąpiła 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały ok. 100 polskich miejscowości.

Zwracając się do uczestników spotkania gospodarz miejsca podkreślił wagę przedsięwzięcia, jakże istotnego z punktu widzenia wychowania patriotycznego. – Jako Polacy musimy dążyć do prawdy historycznej aby na niej budować wspólną Europę i wspólną lepszą przyszłość obu narodów: polskiego i ukraińskiego – mówił Rektor. – Rolą szkoły jest budzić świadomość narodową – pokazywać mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa, także te, które prowadzą do nieszczęść i tragedii – podkreślił towarzyszący młodzieży mgr Adam Tomaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu – współorganizator przedsięwzięcia.

Jarosaw PWSTE

Spotkanie w Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, w którego organizację zaangażowały się także Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu i Stowarzyszenie 10 czerwca z Krakowa – wypełniła przygotowana na tę okazję sesja popularnonaukowa upamiętniająca dokonane ludobójstwo Polaków określane mianem rzezi wołyńskiej z lat 1943-44, która objęła swoim zasięgiem także tereny południowo-wschodnich województw byłej II RP.
Po krótkim przedstawieniu rysu historycznego przystąpiono do wystąpień prezentowanych przez historyków zajmujących się kwestią wołyńską zawodowo, jak również badaczy zagadnień ludobójstwa i masowych mordów oraz ocalonych świadków historii i sprawiedliwych wśród narodu ukraińskiego.

W programie sesji znalazło się wystąpienie zatytułowane „Zbrodnia Wołyńska” autorstwa Artura Brożyniaka, będącego historykiem i pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej rzeszowskiego Oddziału IPN. Sympozjum wzbogaciła obecność dra Grzegorza Szopy, Kierownika Muzeum Historii Miasta Przemyśla – Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Działu Historii MNZP oraz Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Przemyślu.

Mieczysław Hawryliszyn, emerytowany nauczyciel z Łówczy zaprezentował relacje wydarzeń ze zbrodni w miejscowości Łówcza i okolic przekazane mu od ocalonych. Z kolei bolesną historię opartą na własnych przeżyciach przedstawił mieszkający obecnie w Bartkówce k. Dynowa Michał Duć, świadek historii uratowany z mordu w Hucie Stepańskiej. Własne doświadczenia z tamtego okresu wzbogacone genezą konfliktu polsko-ukraińskiego nakreślił przed młodzieżą kolejny świadek historii, Fryderyk Radoń, który przeżył mord wołyński.

Sesja popularnonaukowa w Jarosławiu i kolejne wystąpienie Janusza Horoszkiewicza zatytułowane „Huta Stepańska – centrum polskości na Wołyniu i silny ośrodek samoobrony przed zagrożeniem banderowskim (luty-lipiec 1943 r.)” związane są z tragedią wołyńską, która doprowadziła do nieodwracalnych zmian na terenie Kresów Południowo-Wschodnich. Prelegent jest potomkiem parafian z Huty Stepańskiej, jak również badaczem miejsc mordu na Wołyniu oraz inicjatorem wystawienia 35 krzyży w miejscach upamiętniających Zbrodnię Wołyńską.

„Horodło w Alei Róż Solidarności” to temat wystąpienia kończącego spotkanie w wykonaniu upamiętniającego ukraińskich sprawiedliwych Andrzeja Madeja, Prezesa Stowarzyszenia 10 czerwca z Krakowa, inicjatora i fundatora tablicy w Horodle.

Całość uroczystości uświetnił program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy autorstwa uczniów tej szkoły „Zbrodnia Wołyńska”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.