Z najnowszej „Diagnozy społecznej” wynika, że na Podkarpaciu ledwie 11 proc. mieszkańców w ogóle nie chodzi do kościoła, a aż 3/4 bierze udział w nabożeństwach co najmniej 4 razy w miesiącu.

Prof Janusz_Czapinski

Wczoraj opublikowany został szczegółowy raport „Diagnoza społeczna 2015” pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka. Opracowanie liczy ponad 500 stron i jest źródłem wiedzy o polskim społeczeństwie. Przyjrzeliśmy się, jak w wybranych dziedzinach życia wypadło Podkarpacie. Raport kolejny raz potwierdził, że najbardziej religijne województwa to: podkarpackie, małopolskie, opolskie i lubelskie, a najmniej: zachodniopomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

„Najwyraźniej od średniej krajowej odstaje województwo podkarpackie, gdzie ledwie 11 procent mieszkańców w ogóle nie chodzi do kościoła, a ¾ bierze udział w nabożeństwach co najmniej cztery razy w miesiącu – czytamy w raporcie. – Na przeciwnym zaś biegunie znajduje się zachodniopomorskie, gdzie połowa mieszkańców nie chodzi do kościoła, a ledwie co trzeci bierze udział w uroczystościach religijnych co najmniej 4 razy w miesiącu. W przekroju większych miast najbardziej religijni są mieszkańcy Rzeszowa, a najmniej Warszawy, Opola, Sosnowca i Bydgoszczy”.

– To pokazuje, że w dalszym ciągu utrzymujemy się w kategorii katolicyzmu ludowego, gdzie przywiązuje się bardzo dużą wagę do praktyk religijnych i jest duża więź z kościołem parafialnym – zwraca uwagę Leszek Gajos, socjolog, prorektor ds. studenckich w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. – Skąd takie duże dysproporcje między północą a naszym regionem? Jest wiele przyczyn. Jedną z nich jest to, że są to tereny północne Polski, na których przeważa ludność napływowa, po wojennych migracjach – dodaje.

Na Podkarpaciu najwyższy jest procent osób, które wskazały Boga jako jedną z trzech kardynalnych wartości życiowych. Z diagnozy wynika, że w większości województw problem ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły miało około 20 proc. absolwentów. Najgorzej sytuacja przedstawiała się na Podkarpaciu, gdzie niemalże połowa badanych osób nie mogła znaleźć zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Z jednej strony – z opracowania wynika, że w Rzeszowie spadł poziom satysfakcji z zamieszkania tutaj. Z drugiej – że w minionych czterech latach wzrosła jakość życia mieszkańców Rzeszowa, a także Zielonej Góry, Olsztyna, Gliwic, Zabrza i Bielska-Białej. – Być może te pierwsze wyniki są źródłem ogólnego malkontenctwa – zwraca uwagę Leszek Gajos. – Pamiętamy krytykę, że kraj jest w ruinie – dodaje. Na opinie może więc mieć wpływ to, jak dane autorytety opisują sytuację. – Ileś tam osób pewnie uwierzyło, że tak źle jeszcze nie było – tłumaczy. Okazuje się jednak, że rzeszowianie są zadowoleni z władz miasta. Mieszkańców Rzeszowa, Jaworzna i Bielska-Białej najmniej w ostatnich miesiącach denerwowały ich decyzje i działania. Najgorzej pod tym względem wypadły Częstochowa i Kraków. Województwa zbadane zostały też pod kątem poziomu zaspokojenia potrzeb. W przypadku dochodów najlepsza sytuacja jest w woj. mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim, a najgorsza – w podkarpackim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Potwierdzają to też dane rzeszowskiego urzędu statystycznego. Dochód w gospodarstwie domowym przeznaczany na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności w ciągu ostatnich 5 lat był u nas najniższy z województw. W 2014 r. wyniósł 1053,02 zł, gdy w woj. mazowieckim – 1703,62 zł. Z kolei, patrząc na poziom zaspokojenia potrzeb warunków mieszkaniowych, w woj. podkarpackim, śląskim i małopolskim był on najwyższy. „Diagnoza społeczna” (dostępna w całości na stronie www.diagnoza.com) wskazała, że większość Polaków żyje z dnia na dzień, będąc w stanie zaspokajać bieżące potrzeby finansowe. Autorzy zwracają uwagę, że niepokoić może, iż gospodarstwa często nie są przygotowane na zawirowania finansowe w obliczu niestabilności zatrudnienia i ograniczonej ochrony emerytalnej.

Więcej na: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/art/9120204,diagnoza-spoleczna-2015-podkarpacie-jest-najbardziej-religijnym-wojewodztwem,id,t.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.