Zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, przywracającej Polakom na Wschodzie godność, honor i ojczyznę. 

Losy Polaków na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej ze względu na poprawność polityczną i tzw. mit Jerzego Giedroycia ciągle są tematem tabu. Dlatego też warta jest odnotowania jest obywatelska akcja pisania listów do pana prezydenta RP Andrzeja Dudy o przywrócenie polskiego obywatelstwa Polakom mieszkającym na wschodnich terenach Drugiej Rzeczypospolitej, zagarniętych w 1939 r. przez ZSRR. Moim skromnym zdaniem akcja ta, zainicjowana przez osoby wrażliwe na  sprawy naszych rodaków za Bugiem, powinna być poszerzona także o tych Polaków, którzy w wyniku traktatu ryskiego z 1921 r. pozostali poza wschodnimi granicami odrodzonego państwa polskiego, czyli między innymi w rejonach Mińska, Żytomierza, Berdyczowa i Kamieńca Podolskiego. Chodzi także o Polaków zesłanych w latach 30. ubiegłego wieku przez Stalina do Kazachstanu.

Więcej na: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/apel-o-przywrocenie-polskiego-obywatelstwa-polakom-na-wschodzie/48yts9

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.