W sobotę (5.12.2015 r.) odbędzie się beatyfikacja polskich franciszkanów: ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka. 24 lata temu w Pariacoto w Peru misjonarzy zamordowali partyzanci z komunistycznego ugrupowania Świetlisty Szlak. To pierwsi polscy misjonarze męczennicy. 

Strzałkowski i Tomaszek zostali zastrzeleni, bo zdaniem ich oprawców: „głosząc pokój, Ewangelię i miłość Boga do człowieka usypiali rewolucję, tak, że miejscowi nie chcieli do niej dołączyć”. 

Zbigniew Strzałkowski miał tylko 33 lata. – W Pariacoto poza normalną pracą duszpasterską pomagał chorym – mówi ojciec Jarosław Wysoczański, który wtedy był przełożonym zakonników. Podkreśla, że w tamtym czasie w wiosce, w której pracowali Polacy, chorego nie było stać ani na leki, ani na wizytę u lekarza. 

– Ojciec Zbigniew im te leki kupował – mówi ojciec Wysoczański. – Dzięki temu udało się na przykład uratować nogę jednego z Indian, który dostał gangreny. W swojej pomocy był tak dyskretny, że jego przełożony dowiedział się o niej dopiero po tragicznej śmierci kapłana. 

– Ojciec Michał natomiast opiekował się dziećmi i młodzieżą – dodaje ojciec Jarosław Wysoczański. – Najpierw rozmawiał z ich rodzicami. Przekonywał ich, jak ważna i pomocna dla ich pociech jest wiara oraz udział w niedzielnej mszy. Uczył młodzieży śpiewu – wspomina o. Wysoczański. 

Przebywający w więzieniu przywódca Świetlistego Szlaku Abimael Guzman, pytany przez przedstawiciela Kościoła rzymskokatolickiego w Peru, potwierdził, że misjonarzezostali zabici z nienawiści do wiary. Na tej podstawie w diecezji Chimbote, do której należy parafia w Pariacoto, rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Później postępowanie kontynuował Watykan. 

Razem z Polakami beatyfikowany zostanie włoski ksiądz Alessandro Dordi. On także został zabity przez bojówki Świetlistego Szlaku. 

Uroczysta msza beatyfikacyjna odbędzie się na stadionie w Chimbote w Peru. Modlitwa rozpocznie się o 16.00 polskiego czasu. Równolegle mszę dziękczynną za beatyfikację w Krakowie, u ojców franciszkanów konwentualnych, odprawi kardynał Stanisław Dziwisz.

Więcej na: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Beatyfikacja-polskich-misjonarzy-meczennikow,wid,18025105,wiadomosc.html?ticaid=116102

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.