We wtorek, 8 grudnia br., dyrektor rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Ewa Leniart odebrała w Warszawie nominację na stanowisko wojewody podkarpackiego. Premier Beata Szydło powołała Ewę Leniart na stanowisko wojewody podkarpackiego.

Na tzw. giełdzie nazwisk, które przejmą schedę po odchodzącej Małgorzacie Chomycz-Śmigielskiej (PO), pojawiło się kilka osób. Posłowie, senatorowie i europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie Rady Politycznej tej partii rekomendowali osoby, które widzieliby na stanowisku wojewody. Ponoć lista zawierała nazwiska np. byłego wojewody przemyskiego i opolskiego Adama Pęzioła czy byłą wojewodę podkarpacką Ewę Draus, ale największe poparcie zebrali Ewa Leniart i Dariusz Iwaneczko. Co ciekawe, oboje swego czasu mieli już styczność z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Było to w latach 2005 – 2007. Przemyślanin D. Iwaneczko pełnił wówczas funkcję wicewojewody, E. Leniart – koordynatora, a następnie dyrektora gabinetu wojewody Ewy Draus. Oboje przeszli do PUW jako pracownicy rzeszowskiego oddziału IPN.

Ewa Leniart, dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2005-2007, kiedy wojewodą była Ewa Draus (PiS), Ewa Leniart była dyrektorem gabinetu wojewody. Leniart ma 39 lat, jest doktorem prawa, wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim, jest też radną wojewódzką. Urodziła się w Dylągówce, w województwie podkarpackim. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2006 r. jest asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego i historii powszechnej prawa. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach z historii państwa i prawa polskiego po roku 1944 w zakresie funkcjonowania powojennego wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej, prawa karnego i administracyjnego. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w drodze przemocy w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1955″.

Więcej na: http://ipn.gov.pl/o-ipn/zyciorys/ewa-leniart

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.