Mikołajki studentów pedagogiki dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Mikoajki studentw_pedagogiki_dla_dzieci_2

W dniu 8 grudnia 2015 r. studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku pedagogika prowadzonym przez Instytut Humanistyczny PWSTE w Jarosławiu, w ramach przedmiotu pedagogika specjalna, pod opieką prof. dr hab. Krystyny Barłóg zorganizowali mikołajki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Uczestnikami inicjatywy były dzieci z zespołów edukacyjno-terapeutycznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Mikoajki studentw_pedagogiki_dla_dzieci_3

Do wspólnej zabawy uczestnicy spotkania porwani zostali w rytmie piosenki „Ding-Dong”. Poza nauką tańca studenci specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, także z nauczaniem języka angielskiego zorganizowali wiele konkursów z wiedzy o Św. Mikołaju. Bawiono się w zabawę „Mikołajowa patrzy” oraz ozdabiano kartonowe choinki w grupach, z których każdą uwieczniono podczas pamiątkowej fotografii. Studenci zaplanowali dodatkowo prowadzoną przez elfy zabawę ruchową zatytułowaną „Zaprzęg reniferów”. Na zakończenie wspólnie przywołano Św. Mikołaja, który rozdawał paczki świąteczne wszystkim uczestnikom imprezy. Zorganizowano również quiz wiedzy na temat Św. Mikołaja, podczas którego odpowiadano na pytania, jak on właściwie wygląda, co i pod jakimi warunkami przynosi oraz jak nazywa się miesiąc, w którym Św. Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci. Mówiono o pomocnikach i zwierzątkach znajdujących się w jego zaprzęgu do sań. Sprawdzając posiadaną wiedzę, dzieci opowiadały m.in. jaki kolor ma jego strój oraz jak nazywa się jeden z jego reniferów – ten z czerwonym nosem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.