W ramach seminarium zorganizowanego przez Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu w dniu 10 grudnia br. zaprezentowane zostały dwie prelekcje, z których pierwszą poświęconą systemom scalonym CMOS z perspektywy rozwoju i współczesnych wyzwań wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kos, kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu.

– Współczesne systemy scalone, w tym systemy wbudowane pełniące role komputerów dedykowanych (np. komputery pokładowe samochodów, samolotów, maszyn itp.) wymagają wykorzystania zarówno zaawansowanych technologii elektronowych, jak i specjalistycznego oprogramowania – mówił w swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kos. W zaprezentowanym wystąpieniu prelegent przedstawił wybrane sposoby zwiększenia wydajności współczesnych systemów komputerowych przy pomocy zaawansowanych metod softwarowych. Na podstawie procesora wielordzeniowego CELL pokazano, że jest możliwe zwiększenie jego wydajności nawet o 7% dzięki lepszej organizacji obliczeń. – Rozważania mają charakter ogólny i mogą być wykorzystane do usprawnienia dowolnego szybkiego procesora numerycznego stosowanego we współczesnych komputerach i smartfonach – zakończył prelegent.

W drugiej kolejności prowadzący spotkanie z udziałem studentów i wykładowców, dr inż. Lucjan Pelc, pełnomocnik Dyrektor IIT ds. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Interesariuszy Zewnętrznych, zapowiedział wystąpienie dyplomantów informatyki: Michała Mirka i Konrada Sigdy. Studenci IV roku informatyki o specjalności systemy i sieci komputerowe w nawiązującym do tworzonej pracy inżynierskiej referacie zatytułowanym „Aplikacja wspierająca e-learning” przedstawiając platformy dostępne w PWSTE, wskazali na działające w naszej Uczelni serwisy. Pierwszy z nich e-biblioteka działający na nowatorskiej platformie Equella, zawiera elektroniczne wersje książek, czasopism i materiałów dla studentów. Drugim z wymienionych serwisów jest e-learning wykorzystujący gotową platformę Moodle, która oferując spore możliwości, nie należy jednak do łatwych w obsłudze.

Następnie zarysowany został cel projektu studentów, który stanowi opracowanie serwisu internetowego, wspomagającego wykładowcę w przekazywaniu wiedzy. Zadaniem tworzonej platformy jest przechowywanie podstawowych informacji, dotyczących profilu użytkownika, wykładowcy, czy też prezentacji, które posłużą podczas wykładów i zadań udostępnianych przez wystawiającego oceny wykładowcę.

Zaprezentowane zostały założenia projektu, obejmujące udostępniane w serwisie wykłady oraz zadania do nich, które po rozwiązaniu studenci będą mogli odesłać prowadzącemu. Możliwa będzie również komunikacja z innymi użytkownikami na forum dyskusyjnym. Dodatkowo prowadzący będzie mógł udostępnić swój biogram, jak również wygenerować raport do każdej lekcji z ocenami.

Opisano także użytkowników systemu, do których należą wykładowcy i studenci z dostępem do wszystkich materiałów przekazanych przez wykładowcę. Ma on także możliwość rozwiązywania zadań oraz przesyłania ich do oceny prowadzącemu, który tworzy lekcje do przedmiotu oraz ocenia przesłane zadania. Wykładowca może także udzielać się na forum. Trzecim z użytkowników jest posiadający nieograniczoną władzę, administrator moderujący forum oraz dodający i usuwający zarówno wykładowców, jak i przedmioty.

Studenci zaprezentowali diagram przypadków użycia oraz środowisko strony opartej na html i php z bazą danych MySQL. Generując schemat bazy danych wskazali na narzędzia używane w projekcie: NetBeans, phpMyAdmin i XAMPP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.