W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu PWSTE w Jarosławiu na kadencję 2015-2019. Głównym punktem i celem pierwszego spotkania było powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Konwentu, stanowiącego ciało opiniodawczo-doradcze JM Rektora, doc. dra Krzysztofa Rejmana. Podjęto także pierwsze uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej efektów kształcenia dla dwóch kierunków studiów podyplomowych.

Gospodarz spotkania wyraził intencje Władz Uczelni, w której gestii leży wsłuchiwanie się w potrzeby rynku i terytorialnej administracji samorządowej, jako istotnego ogniwa w społecznym i gospodarczym procesie rozwoju. Scharakteryzowano również kierunki rozwoju PWSTE w Jarosławiu wraz z misją towarzyszącą Uczelni na najbliższe lata.
Porządek obrad rozpoczęto podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Konwentu. Następnie wybrano Przewodniczącego, którym został Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan i Zastępcę Przewodniczącego Konwentu w osobie Burmistrza Miasta Jarosławia, Waldemara Palucha.

W dalszej części spotkania podjęto uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Inauguracyjne posiedzenie_Konwentu__2

Imienny skład Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na kadencję 2015-2019:

1. Starosta Jarosławski – Pan Tadeusz Chrzan – Przewodniczący Konwentu
2. Burmistrz Miasta Jarosławia – Pan Waldemar Paluch
3. Pan Zenon Niemczycki – Zajazd Polonez w Tuczempach
4. Pan Józef Długoń – Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Jarosławiu
5. Pan Jan Połeć – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o.
6. Pani Agata Kolasa-Skiba – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu
7. Pani Anna Wiśniewska – Gospodarstwo Agroturystyczne
8. Pan Marcin Krupa – Kresowa Osada
9. Doc. dr Krzysztof Rejman – JM Rektor PWSTE w Jarosławiu
10. Doc. dr Dorota Dejniak – Prorektor ds. Dydaktycznych PWSTE w Jarosławiu
11. Dr inż. Ryszard Pukała – Prorektor ds. Studenckich PWSTE w Jarosławiu
12. Doc. dr Justyna Stasieńko – Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu
13. Dr Tatiana Kożak-Siara – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu
14. Dr Barbara Czuba – Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu
15. Dr Beata Petrecka – Dyrektor Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSTE w Jarosławiu
16. Dr inż. Jarosław Noworól – Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu
17. mgr inż. Adam Lis – p.o. Kanclerza PWSTE w Jarosławiu
18. Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Pani Aneta Jendryka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.