Niemal połowa z dyrektorów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego straciła pracę. To efekt nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart już wcześniej zapowiadała, że kadry urzędu czeka restrukturyzacja, ale nie precyzowała kogo i jak liczną grupę urzędników proces będzie dotyczył. Do 23 stycznia decyzje kadrowe w urzędzie wojewódzkim krępowała ustawa o Służbie Cywilnej. Nowelizacja ustawy weszła w życie właśnie 23 stycznia i zakłada, że wyższe stanowiska w administracji państwowej będą mogły być obsadzane już nie w drodze konkursu, ale przez powołanie.

23 lutego wygasały umowy o pracę kadry kierowniczej urzędów wojewódzkich. W przypadku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyło to 24 stanowisk kierowniczych. Jedenaście z tych 24 właśnie straciło pracę. – Jedna osoba rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron – precyzuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody. – Dziesięciu osobom 22 lutego wygasł stosunek pracy. Sześć kolejnych zostało przeniesionych na inne stanowiska w służbie cywilnej, zaliczone do grupy stanowisk samodzielnych, zgodnie z zaproponowanymi im nowymi warunkami pracy i płacy na dalszy okres zatrudnienia w służbie cywilnej. Wszyscy przyjęli proponowane warunki pracy i płacy. Ostatnich siedmiu dotychczasowych kierowników, będących członkami korpusu służby cywilnej, zostało powołanych na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. 

Czytaj więcej: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/art/9429960,podkarpacki-urzad-wojewodzki-czystki-czy-porzadkowanie,id,t.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.