Lublin znalazł swoją niszę w polityce międzynarodowej i stał się ośrodkiem, który skupia inicjatywy (polityczne, społeczne, kulturalne czy obywatelskie) wschodniej Europy. Dowodem na to jest rozpoczęta w czwartek piąta już edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. To platforma wymiany myśli, doświadczeń i idei, która w tym roku zgromadziła ponad 1,4 tys. uczestników z 20 krajów. W piątek w Lublinie wygłosił wykład były prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko. To jeden z gości Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej to czas nawiązywania partnerstwa, zawierania nowych inicjatyw lokalnych, transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych. KIEW 2016 odbył się w dniach 29 września – 1 października 2016 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2.

Podczas Międzynarodowej Giełdy Partnerów i Grantodawców zaproszeni goście mogli wymienić się swoim doświadczeniem. W trakcie Kongresu spotykali się osoby z różnych sektorów i obszarów działania – od urzędników państwowych, intelektualistów, dyplomatów, po działaczy samorządowych, przedsiębiorców oraz przedstawiciele kultury i sztuki.

Eksperci i praktycy dyskutowali nad bieżącymi wyzwaniami dla Europy w dwunastu liniach programowych: „Decentralizacja władzy”, „Modele pojednania”, „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej”, „Nauka i edukacja”, „Pomoc humanitarna”, „Społeczeństwo obywatelskie”, „Turystyka”, „Dziedzictwo”, „Decentralizacja kultury”, „Zrównoważony transport”, „Relacje biznesowe” oraz „Konteksty”.

Tegoroczny Kongres koncentrował się wokół zjawiska decentralizacji, roli bezpieczeństwa i potrzeby szukania modeli pojednania. Oprócz zagadnień związanych z doświadczeniami transformacji systemowych, uczestnicy wydarzenia debatowali nad migracjami i ich wpływowi na obecną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Obrady objęły m.in. zagadnienia: roli mediów, szukania dróg przezwyciężania konfliktów, praw człowieka, refleksji nad pozytywnymi postawami ludzkimi (Ukraińcy ratujący Polaków podczas zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata), a także wielopłaszczyznowych możliwości dbałości o najbliższą przestrzeń życiową (zielony budżet obywatelski czy transport miejski).

Panelom dyskusyjnym towarzyszyły wizyty studyjne na terenie miasta Lublin, wystawy, pokazy filmowe, prezentacje oraz spotkania z intelektualistami i artystami z różnych części Europy. Wspólnie uczczono 25-lecie niepodległości Armenii, Ukrainy i innych państw obszaru postsowieckiego.

Lublin-Łuck pogłębienie współpracy obu miast

57ed443d760b2 p

W czasie inauguracji piątej edycji KIEW prezydent Lublina i mer Łucka podpisali deklarację o pogłębieniu współpracy obu miast. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk i mer Łucka Mykoła Romańczuk podpisali dokument w 20 rocznicę partnerstwa obu miast. Przez dwie dekady oba miasta wymieniają doświadczenia z zakresu innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej, współpracują środowiska kulturalne obu miast, a także lubelskie i łuckie uczelnie wyższe.

– Te 20 lat współpracy to bardzo dobry okres dla obu miast. Firma Bogdan z Łucka i Ursus z Lublina w kooperacji wyprodukowali dla Lublina 27 nowych trolejbusów. W ten sposób 67 milonów złotych zostało w efekcie w Lublinie i w Łucku. Kwestia wzajemnego zaufania to największy sukces partnerstwa miast. Obydwaj z merem Łucka jesteśmy gwarancją dla mieszkańców, dla biznesu i uczelni, że ta współpraca jest korzystna dla obydwu stron. Dobre efekty naszego sąsiedztwa ogranicza tylko granica – stwierdził prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Wśród gości otwarcia piątego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej był ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca oraz były wiceminister spraw zagranicznych Krzysztof Stanowski. Na Kongres do Lublina przyjechali samorządowcy, przedstawiciele środowisk kultury i organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych państw Partnerstwa Wschodniego.

– Lublin wiele lat temu przyjął koncepcję Centrum Kompetencji Wschodnich jako swój strategiczny projekt i konsekwentnie to realizujemy. Jesteśmy miastem o największym stopniu zaawansowania projektów reallizowanych wspólnie z partnerami na wschodzie, partnerami ukraińskimi, a także z Tbilisi i z Białorusią, ale też tej części Europy Wschodniej, która już jest w UE. Budujemy to partnerstwo z przekonaniem, że razem możemy dać sobie więcej, ale też jesteśmy siebie bardzo ciekawi. Gdyby nie ta granica, która ciągle dzieli, bylibyśmy u siebie zdecydowanie częściej, niż to ma dzisiaj miejsce – powiedział w czasie otwarcia KIEW prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

57ed4442e8ecf p

W ramce:

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW), zorganizowany w Lublinie po raz pierwszy w roku 2012, jest rozwinięciem idei Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Lublinie rok wcześniej. Wtedy to artyści, menadżerowie i animatorzy kultury, przedstawiciele ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów z krajów Partnerstwa Wschodniego, Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich (łącznie 17 państw) wspólnie opracowali rekomendacje dotyczące współpracy kulturalnej pomiędzy PW a UE. Najważniejszym zadaniem pracy po Kongresie stało się zbudowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego.

Celem KIEW jest inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wzmacnianie współpracy rozwojowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi. Wówczas opracowano rekomendacje w czterech obszarach tematycznych: „dobre rządzenie”, „społeczeństwo obywatelskie”, „kultura bez granic”, „edukacja/nauka”.

W 2013 roku – podczas II Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej – obie powyższe inicjatywy zostały połączone, dzięki czemu Lublin stał się miejscem dialogu środowisk kultury i edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów. Program KIEW 2013 objął aż dziewięć linii programowych, w tym zupełnie nowe, takie jak „turystyka”, „innowacje społeczne”, „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „dziedzictwo” oraz „konteksty”. W ramach Kongresu został również zrealizowany specjalny program – „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”. Kongresowym spotkaniom towarzyszyły prezentacje artystyczne oraz pokazy najlepszych praktyk kulturowych, ukazujące różnorodność współczesnych kultur krajów Partnerstwa Wschodniego w ramach Festiwalu Integracje-Mediacje.

W dniach 2-4 października 2014 roku podczas III Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej myślą przewodnią były najważniejsze problemy i wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej. W partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP podsumowano także dekadę członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

IV edycja Kongresu, która odbyła się w październiku 2015 r., została zorganizowana jako promocja 25-lecia polskiej samorządności. Podczas dyskusji uczestnicy podzielili się pozytywnymi doświadczeniami z zakresu transformacji ustrojowej oraz zaprezentowali najlepsze praktyki wykorzystywania funduszy europejskich przeznaczanych na rozwój. Ponadto, debaty dotyczyły między innymi wielopłaszczyznowego bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, migracji studentów, innowacji w ofercie turystycznej miast oraz ich dziedzictwa kulturowego. Zaproszeni goście podjęli się analizy wpływu jak wywiera kultura na transformacje społeczne, poruszyli zagadnienia dotyczące rozliczania przeszłości komunistycznej, a także wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i gospodarowania odpadami w zrównoważony sposób.

W tym roku zapraszamy do Lublina w dniach 29 września – 1 października na V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, które po raz kolejny będzie miejscem ważnych dyskusji nad przyszłością tej części Europy oraz przestrzenią sprzyjającą sieciowaniu i wyznaczaniu nowych trendów.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej co roku jest realizowany w ramach działalności programu Centrum Kompetencji Wschodnich.

57ed440c3ce64 p

Więcej na: http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/kongres-inicjatyw-europy-wschodniej-w-lublinie-szczyt-na-rzecz-wschodu-zdjecia,10685086/ oraz na stronie: http://kongres.lublin.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.