Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie „Prorok Ukrainy bł. bp Grzegorz Chomyszyn i jego dzieło: „Dwa Królestwa”, które odbędzie się 3.11.2016 r. godz. 18.00 w Bibliotece – Czytelni Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Józefa Bema 1 w Lublinie.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja książki męczennika Kościoła greckokatolickiego bł. bpa Grzegorza Chomyszyna „Dwa Królestwa”.

Słowo wstępne wygłosi wojewoda lubelski prof. dr hab. Przemysław Czarnek. Wśród prelegentów wystąpią: JE Ks. bp Marian Buczek, biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, prof. KUL dr hab. Włodzimierz Osadczy, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, prof. KUL dr hab. Mieczysław Ryba, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Ihor Pełechatyj, redaktor i wydawca pamiętników „Dwa Królestwa”.

Organizatorami spotkania są: Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Centrum Ucrainicum KUL, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.