Nałęczów. Miasto nie rezygnuje z rewolucji w szkole. Rada Miasta podejmuje uchwały niezgodne z prawem. Protestują rodzice, nauczyciele, uczniowie, ale to nie powstrzymuje burmistrza Nałęczowa przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji.

„Decyzją radnych ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie w połowie stycznia zostanie rozwiązany. Szkoły, które go tworzyły czeka przeprowadzka i zmiana organu prowadzącego. Reformę krytykują nauczyciele „Ekonomika” i chwalą ostatnią rekrutację” – donosi regionalny „Dziennik Wschodni” (ukazuje się w woj. lubelskim).

Jak informuje „Dziennik Wschodni”, w Nałęczowie działają trzy szkoły średnie. To Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego, prowadzony przez powiat ZS nr 2 (z liceum im. S. Żeromskiego) oraz miejski ZS. im Z. Chmielewskiego, zwany „Ekonomikiem”. Zdaniem lokalnego samorządu, to za dużo, jak na finansowe i demograficzne możliwości małego miasta. Rozwiązaniem problemów z naborem, konkurencją między placówkami oraz kosztami prowadzenia szkoły średniej przez miasto ma być oddanie jej powiatowi. Pierwsze porozumienie w tej sprawie zostało zawarte niemal rok temu, ale po fiasku pierwszej próby rozwiązania ZS im. Z. Chmielewskiego przy ul. Spółdzielczej, konieczne będzie kolejne.

Reforma ma wyglądać tak: miejski zespół szkół przestanie istnieć, a szkoły wchodzące w jego skład znajdą się w strukturze powiatowego ZS nr 2. Miasto oszczędzi 3 mln złotych rocznie. Powiat nie będzie miał problemów z rekrutacją do swojej placówki, skończy się walka o ucznia z „Ekonomikiem”.

Uczniowie „Ekonomika” przeprowadzą się ze świetnie wyposażonej placówki do budynku podstawówki.

– Nasze technikum osiągnęło w tym roku bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym. To paradoks, że władze miasta robią wszystko, żeby utrudnić funkcjonowanie szkoły, proponując o wiele gorsze warunki, zamykając stołówkę, czy ograniczając środki na wyżywienie uczniów i funkcjonowanie placówki – mówi Beata Surdacka, jedna z nauczycielek ZS im. Z. Chmielewskiego. – Pracownicy ZS i uczniowie czują się poszkodowani i nie chcą łączenia z konkurencyjnym „Żeromskim”. Mówią o udanej rekrutacji do klas pierwszych, podwojeniu ilości mieszkańców internatu oraz reformie oświaty przywracającej pięcioletnie technika.

Próbowaliśmy zasięgnąć opinii na ten temat u włodarza miasta Nałęczowa. Niestety burmistrz miasta Andrzej Ćwiek, nie raczył odpowiedzieć na nasze pytania, które wysłaliśmy do niego pocztą elektroniczną. W odpowiedzi otrzymaliśmy najpierw e-maila następującej treści od Pani Sekretarki w UM Nałęczowa: ” Witam-  przed chwilą próbowałam połączyć Burmistrza na rozmowę z Panem, ale niestety jak już wcześniej rozmawialiśmy połączenie z Pana komórką nie może być zrealizowane. Z wyrazami szacunku”.

Zaniepokojony tym faktem mogłem jedynie e-mailowo wyrazić moje obawy o sprawność funkcjonowania UM Nałęczowów. W odpowiedzi za pośrednictwem Pani Sekretarki napisałem e-maila do Pana Burmistrza: „Szanowny Panie Burmistrzu! Dziwi mnie fakt, że nie mógł Pan się do mnie dodzwonić. Numer ma Pan prawidłowy. Może centrala telefoniczna jest zepsuta, to trzeba naprawić, bo jak UM Nałęczów będzie funkcjonował? Nikt inny nie zgłaszał mi przypadku kłopotów z dodzwonieniem się do mnie. W moim ponad 25-letnim życiu zawodowym dziennikarza (l. 52), różne miałem przypadki, również i takie jak z Panem. W oczekiwaniu na odniesienie się do moich pytań, łączę wyrazy szacunku i poważania […]”.

Niestety mimo moich usilnych starań, kilkakrotnych telefonów nie udało mi się skontaktować z Panem Burmistrzem, bo albo miał naradę, albo gdzieś pojechał. Pozostaje mi jedynie posiłkowanie się wypowiedzią, jakiej udzielił regionalnemu dziennikowi.

W „Dzienniku Wschodnim” burmistrz Andrzej Ćwiek tak się wypowiada: „W ZS są dwie szkoły dzienne. Do I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjęto 19 uczniów, a do technikum 54 z czego 43 uczniów to uczniowie z Białorusi i Ukrainy. W mojej ocenie taki nabór trudno uznać za sukces […] Nie wycofujemy się z naszych zamierzeń. W styczniu ZS im. Z. Chmielewskiego zostanie rozwiązany. Później mamy zamiar podpisać nowe porozumienie z powiatem, nad którym cały czas pracujemy. Chcemy, żeby we wrześniu szkoły zaczęły rok w ramach powiatowego ZS nr 2”.

Pan Burmistrz milczy!

Bardzo chętnie poznam opinię Pana Burmistrza w temacie likwidacji ZS, bo to co czytam w „Dzienniki Wschodnim” jest jakimś niezrozumiałym bełkotem. Czytelnicy czekają!

Oficjalnie i otwarcie zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o ustosunkowanie się do moich pytań. Poniżej zamieszczam treść e-maila, który wysłałem do Pana Burmistrza:

 <<Szanowny Panie Burmistrz!

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Pana Sekretarką, przekazuję Panu Burmistrzowi jeszcze raz moje zapytania, bo może się zagubiły, dotyczące Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie.

 

1. Czym podyktowana jest decyzja radnych Rady Gminy Nałęczów o likwidacji ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. W połowie stycznia ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie zostanie rozwiązany. Szkoły, które go tworzyły czeka przeprowadzka i zmiana organu prowadzącego. Reformę krytykują nauczyciele „Ekonomika” i chwalą ostatnią rekrutację. Dlaczego jest Pan Burmistrz tak uparty i nieustępliwy?

2. Obecnie w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego działają technikum ekonomiczne, informatyczne, hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Władze placówki w związku z wrastającym zapotrzebowaniem na kształcenie kierunkowe, planują ponownie uruchomić Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach m.in. usługi kosmetyczne, rachunkowość, informatyka czy też turystyka wiejska. To dobra perspektywa rozwoju, czy nie warto inwestować w palcówkę?

3. Proszę uczciwie powiedzieć, jaki jest sens decyzji Pana Burmistrza? Jest ona nielogiczna i niespójna, kłóci się z interesem społecznym!

4. Uczniowie, rodzice, nauczyciele sprzeciwiają się tej decyzji Rady Miasta Nałęczowa. Sprawa nie jest nowa. Protesty trwają już dobry rok. Co będzie dalej?

Dziękuję za odpowiedzi.

 

dr Adam Kulczycki

Redaktor Naczelny

„Gazety Parlamentarnej”

www.gazetaparlamentarna.pl

Korespondent „Kuriera Galicyjskiego”>>

sprzatanie swiata

 

Przewodniczącego Rady Miasta Nałęczowa wyjaśnia

Z podobnymi pytaniami zwróciłem się Pana Jacka Wilka, przewodniczącego Rady Miasta Nałęczowa. W odpowiedzi otrzymałem następującego e-maila:

<<1. „Decyzja Radnych Gminy Nałęczów o likwidacji ZS im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie jest podyktowana tylko i wyłącznie troską o dalsze funkcjonowanie tego Zespołu. Nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich Radnych, ale według mojej opinii dalsze funkcjonowanie w tej formie doprowadzi do całkowitej likwidacji szkoły z tak dużymi tradycjami i zasługami nie tylko dla miasta Nałęczów a także regionu i województwa. Pisze Pan, że nauczyciele chwalą ostatnią rekrutację, ja osobiście uważam, że to tylko desperacka walka o przetrwanie kolejnego roku. Bo jak inaczej nazwać rekrutację do Technikum klasy I gdzie na 54 uczniów 43 pochodzi z Ukrainy i Białorusi? To przecież blisko 80%. Jest to polska szkoła, a w polskiej szkole Polscy uczniowie znajdują się w mniejszości i to jest smutna perspektywa. Czy Pan się zastanawiał jaki jest poziom lekcji prowadzonej w języku polskim, gdzie 80% uczniów nie jest polskojęzyczna? Klasa I Zasadniczej Szkoły Zawodowej liczy 19 uczniów. Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 0 uczniów. I to pozostawiam bez komentarza. Jeśli dojdzie do połączenia ZS nr 1 z SZ nr 2 można będzie uratować szkolnictwo średnie w Gminie Nałęczów. Uważam, że to ostatni dzwonek, aby reformę udało się przeprowadzić z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Zadaje Pan Pytanie, cytuję „ Dlaczego jest Pan Przewodniczący, wraz z Panem Burmistrzem, tak uparty i nieustępliwy”? Odpowiedź może być tylko jedna: decyzję o likwidacji ZS im. Z. Chmielewskiego podjęła Rada Miejska a Pan Burmistrz uchwałę podjętą musi realizować. Do dalszego funkcjonowania ZS musimy dokładać dochody własne gminy co skutkuje brakiem inwestycji na, które czeka społeczeństwo. Być może receptą byłoby podniesienie lokalnych podatków i drylowanie kieszeni mieszkańców, aby móc utrzymywać dalej ZS w takim kształcie jak obecnie funkcjonuje?. Jestem pewien, że na taki krok niema zgody społeczeństwa.

2. Przeniesienie szkół z ZS Chmielewskiego do siedziby szkoły podstawowej i być może połączenie z ZS nr 2 w żaden sposób nie przekreśla szans rozwoju szkoły. Wręcz przeciwnie, w placówce, która będzie mieć więcej uczniów szanse na stworzenie nowych kierunków, a być może nawet klas międzynarodowych jest dużo większa.

3. Według Pana, decyzja o likwidacji ZS im. Z Chmielewskiego jest nielogiczna, niespójna i kłóci się z interesem społecznym. Takie tezy można snuć nie znając rachunku ekonomicznego tej szkoły. My Radni reprezentujemy całą prawie 10 tysięczną Gminę Nałęczów i musimy dbać o finanse wszystkich obywateli. To my mieszkańcy Gminy Nałęczów składamy się i dokładamy coraz to większe pieniądze do funkcjonowania ZS im. Z. Chmielewskiego.

4. Reforma oświaty zaplanowana przez polski rząd nakłada na organ prowadzący nowe zadania. W obecnej szkole podstawowej uczy się ponad 300 uczniów a po wprowadzeniu reformy musimy pomieścić ok. 450 uczniów. Jako organ prowadzący musimy zapewnić odpowiednie warunki dzieciom ze szkoły podstawowej. Warunki te wszystkie spełnia budynek ZS im. Chmielewskiego. Logiczne byłoby, aby w przyszłości szkołę średnią zgodnie z ustawą prowadził organ, któremu te zadania zostały powierzone przez ustawodawcę.

Jeśli ma Pan zamiar gdziekolwiek publikować moje odpowiedzi bardzo proszę o wydruk całości tekstu i nie manipulowanie pojedynczymi zdaniami wyrwanymi z kontekstu. Pozdrawiam Jacek Wilk”>>.

Spełniłem Pana życzenie. Zamieściłem Pana odpowiedź na moje Pytania w całości.

3 mln zł w grze!

W jednej z lokalnych gazet włodarze Nałęczowa twierdzą iż miasto oszczędzi 3 mln złotych rocznie, gdy nie będzie miało na utrzymaniu ZS. Zaznaczam! Rocznie 3 mln! Niezorientowanym wyjaśniam. Jest to budżet Zespołu Szkół, a gdzie jest ujęta subwencja oświatowa? Dlaczego mówi się o tej kwocie – jest to mylny przekaz, który ma wywołać emocjonalny efekt. Czy idzie o 3 mln zł z budżetu gminy? Chyba nie! Czy szkoła przynosi straty, aby ja likwidować? Jakie przynosimy straty?

– Faktem jest, że gmina dokłada do budżetu szkoły, ale uczciwie trzeba powiedzieć ile przeznacza pieniędzy na naszą szkołę ale także ile kosztują inne szkoły w gminie – mówi Jerzy Rosiak, dyr. Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. – Przeliczając koszt jednego ucznia w szkole – wtedy okażę się jak jesteśmy kosztowni i ile kosztują inne szkoły. Jest to dzielenie i tak już podzielonego środowiska lokalnego i ukrycie wielu problemów w lokalnej oświacie poprzez wskazanie jednego winnego, który jest sprawcą tak wielkiego obciążenia budżetu gminy. Jest nim Zespół Szkół – gdyby go nie było, to nie byłoby większych problemów z oświatą nałęczowską. Wniosek: trzeba zrobić. Zlikwidować ZS w Nałęczowie.

ZS w_Naczowie

Starostwo Powiatowe w Puławach odpowiada na pytania

O ustosunkowanie się do tematu likwidacji ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie zwróciłem się też do Starostwa Powiatowego w Puławach. Otrzymałem taką odpowiedź od Pani Małgorzaty Noskowskiej, Kierownika Wydziału Edukacji Starostwo Powiatowe w Puławach:

„Dzień dobry                                                                        

W załączniku przesyłam odpowiedź na Pana e-mail z dnia 25 listopada 2016 r.

                                     

Z poważaniem

 

Małgorzata Noskowska

Kierownik Wydziału Edukacji

Starostwo Powiatowe w Puławach”.

 

Poniżej zamieszczam poniższą odpowiedź w formie jpg (otrzymałem w formie pdf), bo taką otrzymałem.

SKMBT C35316120514020

SKMBT C35316120514021

Kuratorium Oświaty w Lublinie odniosło się do moich pytań odnośnie likwidacji ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie

Również Kuratorium Oświaty w Lublinie odniosło się do moich pytań odnośnie likwidacji ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie.

Poniżej zamieszczam odpowiedzi:

„W związku z przesłanymi drogą elektroniczną pytaniami dotyczącymi Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie, na prośbę p. kurator Teresy Misiuk, uprzejmie wyjaśniam:

Do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęły w dniu 24 listopada br. złożone przez Burmistrza Miasta Nałęczów wnioski o wydanie opinii w następujących sprawach dotyczących ww. placówki:

1.      likwidacji Zaocznego Studium Zawodowego wchodzącego w skład ww. Zespołu Szkół. Zaznaczam, że placówka ta od 4 lat nie dokonała naboru słuchaczy, zatem nie prowadzi już kształcenia;

2.      likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ww. Zespołu Szkół. Zaznaczam, że szkoła ta od momentu powstania nigdy nie podjęła działalności, gdyż nie była w stanie dokonać naboru; pragnę ponadto podkreślić, że likwidacje szkół z zerową liczba uczniów odbywają się w oparciu o te same przepisy, które dotyczą procedury likwidacji szkół prowadzących kształcenie;

3.   likwidacji internatu wchodzącego w skład ww. Zespołu Szkół. W internacie w roku bieżącym przebywa 56 wychowanków; organ wnioskujący zapewnia tym wychowankom miejsce w innym internacie funkcjonującym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, do którego Miasto Nałęczów zamierzają przenieść siedzibę placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół;

4.    zmiany siedzib szkół wchodzących w skład ww. Zespołu, tj. Technikum nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych; organ wnioskujący podkreśla, że liczba i wielkość sal lekcyjnych w budynku, gdzie zostaną przeniesione te placówki a gdzie mieści się obecnie Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, jest wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania w nim ww. placówek.

Informuję ponadto, że Lubelski Kurator Oświaty nie wydał jeszcze opinii w ww. sprawach; decyzje z tym związane będą poprzedzone wizytą pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie w tych placówkach, spotkaniem z organem prowadzącym i szczegółową analizą informacji tego organu, które dotyczą sieci szkół w Nałęczowie. Zwracam też uwagę, że Burmistrz Miasta Nałęczów wnioskuje o likwidację szkół, które nie prowadzą kształcenia a jego wniosek o zmianę siedziby szkoły nie oznacza jej likwidacji.

Informuję również, że Lubelski Kurator Oświaty nie opiniuje ani zakładania szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ani ewentualnego porozumienia o przekazaniu jej do prowadzenia przez dany organ samorządowy innemu organowi samorządowemu. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty określa w art. 5 zadania poszczególnych jednostek samorządowych (gmin, powiatów) w zakresie prowadzenia poszczególnych typów szkół; prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest tzw. zadaniem własnym powiatu (art. 5a). Ustawa dopuszcza też zakładanie i prowadzenie szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego, dla których ich prowadzenie nie należy do zadań własnych (np. szkoły podstawowej czy gimnazjum przez powiat, choć jest to zadanie gminy czy szkoły ponadgimnazjalnej przez gminę, choć jest to zadanie), ale po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły jest zadaniem własnym”.  

Jerzy Rosiak, dyr. Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie, ripostuje

Działania włodarzy miasta a szczególnie Pana Andrzeja Ćwieka, burmistrza Nałęczowa, są w ocenie społeczności szkolnej działaniami destrukcyjnymi dla Zespołu Szkół, zasad realizacji zadań oświatowych i wywołują ustawiczny konflikt w środowisku lokalnej społeczności, tworząc sytuacje niesłychanej niepewności i nieprzewidywalności każdego nowego roku szkolnego już od wielu lat – niemalże 10 lat. Od sierpnia 2016 r. Pan Burmistrz i Rada Miasta ponownie wykorzystując inną drogę prawną, jednocześnie nie rozmawiając ze społecznością szkoły, bez tych istotnych konsultacji społecznych, nie mając żadnych analiz w formie dokumentu prawnego Rady Miasta czy Burmistrza a jedynie ustne argumenty na sesjach wypowiadane przez Burmistrza.

– Od kilku lat broniłem szkoły przeciwstawiając się jej likwidacji, wysuwając rzeczowe argumenty za funkcjonowaniem Zespołu  Szkół w dotychczasowej siedzibie, która jest bardzo dobrze wyposażona i przygotowana do edukacji na poziomie szkoły średniej – argumentuje Jerzy Rosiak, dyr. Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. – Postulowałem od kilku lat, aby LO im. Stefana Żeromskiego mogło funkcjonować w obiektach Zespołu Szkół. Burmistrz ma jedyną słuszną i zarazem dobrą koncepcję – przenieś Zespół Szkół do budynków Szkoły Podstawowej, oddać jej budynki w formie darowizny celowej Powiatowi Puławskiemu i powierzyć powiatowi Zespół Szkół jako nowemu organowi prowadzącemu wraz z całym wyposażeniem dydaktycznym, całą infrastrukturą pracowni, bogactwem cyfrowej szkoły. Za darmo! LO im. Stefana Żeromskiego ma wyposażenie odpowiadające szkole z przed innej epoki kształcenia niż epoka szkoły cyfrowej, którą my jesteśmy. Jednocześnie postulowałem i to na piśmie, aby opracować konieczną ekspertyzę w formie studium uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i infrastrukturalnych dla przyszłości funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, LO im. St. Żeromskiego i ZS im. Z. Chmielewskiego, wykonaną przez firmę zewnętrzną, która by obiektywnie oceniła pomysły i zamiary Burmistrza, a także mogłaby być podstawą do podjęcia rzetelnej dyskusji i podjęcia decyzji na przesłankach, jak najbardziej racjonalnych. Być może ta analiza umożliwiłaby zweryfikowanie także przyjęcie przez włodarzy miasta strategii  wobec oświaty w horyzoncie czasowym wieloletnim co pozwoliłoby na zaplanowanie działań ze świadomością ich konsekwencji dla środowiska społecznego i oświatowego, szczególnie teraz gdy będzie wprowadzana reforma oświatowa i jej konsekwencje.

***

Niestety nie ma ze strony władz refleksji i szukania poprzez dyskurs środowiskowy jakie wybrać rozwiązania korzystne dla całego środowiska. Rok szkolny 2016/2017 to kolejny rok działań Burmistrza zmierzający do likwidacji szkoły, nie bacząc na koszty finansowe, ale przede wszystkim na koszty społeczne, wypracowany latami kapitał społeczny w naszej społeczności lokalnej, tworząc podziały społeczne i wywołując kolejny konflikt pomiędzy środowiskami różnych szkół, dzieląc rodziców uczniów szkół nałęczowskich na zaangażowanych w obronie jednej szkoły i tych, którzy widzą oczami wyobraźni swoje dzieci uczęszczające do budynku Zespołu Szkół im .Z. Chmielewskiego.

Więcej na: http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/naleczow-miasto-nie-rezygnuje-z-rewolucji-w-szkole-list-nauczycielki,n,1000189776.html

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.