W związku z połączeniem Szpitali Wojewódzkich w Przemyślu informujemy, że zwolnienia osób mających odejść na świadczenia przedemerytalne zostają wstrzymane. Restrukturyzacja zatrudnienia będzie się odbywać w oparciu o Program Osłonowy i Program Dobrowolnych Odejść. Dyrekcja placówki w porozumieniu z zarządem województwa pracuje nad wdrożeniem obu programów.

– Programy są opracowywane i uzgadniane także z przedstawicielami związków zawodowych działających w przemyskim szpitalu, m.in. z NSZZ „Solidarność” Regionu Przemyskiego. W proces włączyły się również władze Przemyśla. Wsparcie zadeklarowali Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz oraz prezydent Przemyśla Robert Choma, z którymi zarząd województwa prowadzi też rozmowy dotyczące dalszej działalności szpitala przy ul. Słowackiego – informuje Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podejmowane decyzje, w których uczestniczą wszystkie zainteresowane strony, mają na celu wypracowaniejak najłagodniejszego społecznie scenariusza restrukturyzacji zatrudnienia. Jednocześnie informujemy, że obecna sytuacja w żadnym wypadku nie wpływa i nie będzie wpływać na funkcjonowanie szpitala, który od 3 kwietnia 2017 roku powstał z połączenia dwóch szpitali i działa w kilku lokalizacjach w mieście.

Jednocześnie informujemy, że niezbędna jest analiza porównawcza zatrudnienia w przemyskim szpitalu w odniesieniu do innych placówek, które mają ustabilizowaną sytuację finansową. W najbliższym czasie Zarząd Województwa Podkarpackiego i dyrektor szpitala przedstawią nowe rozwiązania, które mają na celu stabilizację sytuacji finansowej placówki.

– W najbliższym czasie planowane jest także utworzenie zakładu opieki długoterminowej w budynkach przy ul. Słowackiego. Te działania zarząd województwa chce podjąć wspólnie z władzami miasta Przemyśla. Mają one być kolejnym krokiem rozwijającym szpital i poszerzającym jego ofertę. Celem nadrzędnym jedynego szpitala w mieście jest bowiem zapewnienie jak najlepszej, kompleksowej opieki medycznej dla mieszkańców Przemyśla tak, aby nie musieli jej szukać poza granicami miasta i powiatu – dodaje Monika Konopka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.