Dotychczasowy rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek będzie pełnił swoją funkcję także w kadencji 2020-2024. W środę (29.04) został ponownie wybrany na rektora rzeszowskiej uczelni.

Jak poinformował „GP” rzecznik prasowy UR Maciej Ulita, głosowanie odbyło się zdalnie. W głosowaniu wzięło udział 132 elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów UR. Za głosowało 127, przeciw był 1, a wstrzymało się 4.

Prof. Sylwester Czopek związany jest z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia. To archeolog i muzealnik (w latach 1981-2008 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w latach 1991-2008 jego dyrektor). Studia archeologiczne ukończył z wyróżnieniem w UMCS w Lublinie (1981), doktoryzował się w IHKM PAN w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski.

W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 4 kadencji jest wybierany do Komitetu Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W rozpoczynającej się kadencji (2016) został wybrany jednym z dwóch wiceprzewodniczących Komitetu. W latach 2012-2015 pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki.

Prof. S._Czopek

W uczelni pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Archeologii (2001-2008), Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2008-2012), Prorektora ds. Nauki (2012-2016). Od grudnia 2015 był pełniącym obowiązki rektora UR. W marcu 2016 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów UR na rektora na kadencję 2016-2020.

Fot. Archiwum

Więcej na: https://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/prof-sylwester-czopek-ponownie-rektorem-uniwersytetu-rzeszowskiego/4vsgh0p; https://nowiny24.pl/prof-sylwester-sylwester-czopek-zostal-wybrany-rektorem-uniwersytetu-rzeszowskiego-w-kolejnej-kadencji/ar/c5-14943532

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.