18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, przyszły papież, św. Jan Paweł II. Uroczyste obchody stulecia urodzin wielkiego Polaka odbędą się zarówno w Polsce jak i na całym świecie, m.in. we Lwowie i w Rzymie. Obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II w Wadowicach przeniesione zostały na październik.

 

100 – lat temu wszystko się zaczęło!

Wadowice Jana Pawła II (1920-2020)

Karol Wojtyła spędził w Wadowicach pierwsze 18 lat życia. Jak sam powiedział, tu w tym mieście w Wadowicach wszystko się zaczęło! Wadowice położone są na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych nr 52 (Kraków – Bielsko-Biała) i 28 (Śląsk – Podhale), 50 km od Krakowa. Losy miasta zmieniło jedno wydarzenie – 16 października 1978 roku wadowiczanin Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Dzisiaj, Wadowice są ważnym miejscem na turystycznej mapie Europy i świata. Głównym celem wizyty jest nowoczesne Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego sercem jest mieszkanie państwa Wojtyłów, gdzie urodził się przyszły Papież.

Tam, gdzie wszystko się zaczęło! Wadowickimi śladami Jana Pawła II

Miasto Wadowice przygotowało specjalną trasę, którą możemy spacerować śladami Świętego!

Mapka do_trasy_wadowickiej

W rodzinnym mieście znajdziemy wiele miejsc nie tylko związanych z  przyszłym Papieżem, ale również pamiętających Jego czasy! Najważniejsze z nich prezentuje Szlak Karola Wojtyły, który prowadzi nas ścieżkami papieża Jana Pawła II. Na trasie znajdziemy m.in. dom rodzinny, kościół, gdzie przyjął wszystkie swoje pierwsze sakramenty oraz szkołę, w której zdał maturę. Na szlaku jest również „ta” cukiernia, gdzie odbywały się słynne zawody w jedzeniu kremówek, wspomniane przez Jana Pawła II. Po wiedeńskiej kawiarni pozostał dziś tylko budynek, jednak samo ciastko przetrwało w tradycji kulinarnej i można je zjeść w każdej wadowickiej cukierni. Corocznie w maju i październiku odbywają się w Wadowicach wydarzenia upamiętniające św. Jana Pawła II.

1. Dom Rodzinny Karola Wojtyły św. Jana Pawła II


Z początkiem XX. w do jednego z mieszkań na piętrze w kamienicy obok kościoła wprowadzili się Emilia i Karol Wojtyłowie wraz z synem Edmundem. Rok później, 18 maja 1920 r., urodził się tutaj Karol Józef Wojtyła, późniejszy papież i święty Jan Paweł II. Obecnie w kamienicy mieści się nowoczesne biograficzne Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

2. Dawna Mleczarnia Hygieniczna

Po śmierci Emilii na obiady ojciec zabierał Karola do pobliskiej „Mleczarni Hygienicznej” – jadłodajni. Zajadali się wówczas tradycyjnymi wadowickimi specjałami jak flaczki, a szczególnie obaj cenili ruskie pierogi. W budynku byłej mleczarni znajduje się Muzeum Miejskie i Centrum Informacji Turystycznej.

3. Kościół parafialny Ofiarowania Najświętszej Marii Panny

W tym kościele przy chrzcielnicy w kaplicy Świętej Rodziny, 20 czerwca 1920 r., przyszły Święty  otrzymał imiona Karol Józef. W tym kościele (obecnie Bazylika Mniejsza) przystąpił do pierwszej Komunii Świętej i do bierzmowania. Pełnił tutaj także posługę ministranta.  W 2011 r., w sześć lat po śmierci Jana Pawła II, w kaplicy Jemu poświęconej złożono Jego relikwie.

4. Dom Katolicki

Począwszy od 1936 r. wystawiano tutaj sztuki teatralne pod kierownictwem nauczyciela gimnazjalnego ks. Edwarda Zachera. Scenę przy plebani charakteryzował ambitny repertuar, który przyciągał miejscowych miłośników teatru. W 1936 r. Karol Wojtyła zadebiutował na tej scenie jako współreżyser przedstawienia „Nie-Boskiej Komedii”, w której grał jedną z głównych ról  – Hrabiego Henryka. Obecnie sala teatralna jest wykorzystywana przez Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II jako sala konferencyjna, kinowa i wystawowa.

5. Dawna Szkoła Powszechna im. MarcinaWadowity

Naukę, w Szkole Powszechnej Męskiej im. Marcina Wadowity, Karol Wojtyła rozpoczął 15 września 1926 r. Szkoła mieściła się w budynku magistratu przy wadowickim rynku. Parter obiektu zajmowały biura urzędu miasta, restauracja i cukiernia „Oaza” Jana Hyłki, a na piętrach znajdowała się szkoła. Obecnie budynek jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

6. Dawny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – rynek

Sercem Wadowic był i jest rynek, który stanowił również centrum życia Karola Wojtyły. Tu był jego dom rodzinny, kościół parafialny i szkoła powszechna. To tutaj  spotykał się ze szkolnymi kolegami spędzając czas na zabawie i grze w piłkę. Po wyborze kard. K. Wojtyły na papieża rynek stał się miejscem spotkań z wadowiczanami (1979, 1991, 1999). W 1995 r. w 75-tą rocznicę urodzin Jana Pawła II główny plac w mieście nazwano jego imieniem.

7. Dawna Cukiernia Karola Hagenhubera

W 1936 r., na rogu rynku (nr 15) otworzył cukiernię Karol Hagenhuber, który przywiózł z Wiednia sekret wypiekania kremówek. Wśród gimnazjalistów zapanowała moda, aby po zdanej maturze uczcić to wydarzenie w cukierni. Także maturzyści z „papieskiego” rocznika wybrali się na kremówki. W kawiarni padł zakład, kto zje ich więcej. Zaciętą rywalizację wspominał potem Jan Paweł II  w 1999 r. wraz ze słynnym uśmiechem na twarzy. „Ta” słynna cukiernia przestała działać w 1945 r., a obecnie w każdej wadowickiej cukierni można spróbować papieskiego przysmaku.

8. Dawne Gimnazjum Humanistyczne im. Marcina Wadowity

Karol Wojtyła w 1930 r. stał się uczniem Gimnazjum, w którym nauczanie było na wysokim poziomie. Tą samą szkołę ukończył jego starszy brat Edmund. Karol był uczniem wyróżniającym się, ale jednocześnie skromnym. Gdy w klasie nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie profesora to wywołany do odpowiedzi Wojtyła jej udzielał. Ośmioletni okres nauki zaowocował trwałymi przyjaźniami, które później Karol kontynuował jako biskup, kardynał, a następnie jako papież Jan Paweł II. Obecnie budynek zajmuje I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity, które kontynuuje tradycje dawnego Gimnazjum.

9. Wadowicka synagoga

Wraz ze wzrostem liczby ludności żydowskiej w Wadowicach, gmina żydowska wzniosła bożnicę (1885-1889). Karol Wojtyła wychowywał się w atmosferze dwóch kultur i dwóch religii. Wśród Jego szkolnych kolegów byli Żydzi, a jeden z nich – Jerzy Kluger zaliczał się do Jego bliskich przyjaciół. W 1936 r. Karol został zaproszony przez ojca Jurka do synagogi na koncert. Najpewniej był to pierwszy raz, gdy przyszły papież przekroczył próg świątyni innej religii.  Dziś po synagodze nie ma śladu. W 1939 r. została spalona przez Niemców. W l. 50 XX w. na miejscu, gdzie stała synagoga wybudowano publiczne przedszkole na ścianie którego w 1989 r. umieszczono tablicę upamiętniającą społeczność żydowską Wadowic.

10. Klasztor Ojców Karmelitów Bosych

Do Wadowic Ojcowie Karmelici Bosi przybyli w 1892 r. a wraz z nimi późniejszy św. o. Rafałem  Kalinowskim. Klasztor „na Górce” został wybudowany w l. 1897-1899. Obecnie obejmuje on: kościół, klasztor oraz dom rekolekcyjny. Karola Wojtyłę łączyły z klasztorem silne związki, bowiem tu otrzymał swój pierwszy szkaplerz po I Komunii świętej. Jak sam wspominał, spotykał karmelitów od dziecka i znał ich charakterystyczny habit. Często chodził wraz z ojcem do kościoła św. Józefa, gdzie otrzymał formację duchową, korzystał z sakramentu pokuty i uczestniczył w nabożeństwach.

11. Kościół św. Piotra Apostoła

Nowy kościół powstał jako wotum wdzięczności za wybór kard. Karola Wojtyły na Papieża i późniejsze ocalenie z zamachu Ojca Świętego. Budowa świątyni wg koncepcji prof. T. Szafera trwała w l. 1984-1991 i była realizowana wysiłkiem mieszkańców Wadowic. Trud organizacji podjął ks. M. Piosek późniejszy proboszcz nowej parafii. Poświęcony przez Jana Pawła II w czasie drugiej wizyty w Wadowicach (1991) zespół sakralny św. Piotra Apostoła symbolizuje jego drogę z Wadowic, przez katedrę na Wawelu na Stolicę Piotrową. Składa się z kościoła, kaplicy Chrystusa Króla, domu katechetycznego z plebanią i wolno stojącej wieży. W 2003 na wzgórzu za kościołem wybudowano ścieżkę na wzór Golgoty.

12. Koszary wojskowe

Zalety militarne miasta dostrzeżono już na przełomie XVIII i XIX wieku. Okazały budynek koszar powstał już w I poł. XIX w. i jest on typowym zabytkiem budownictwa militarnego dawnego zaboru austriackiego. Wzniesiono go na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym arkadowymi korytarzami. Do zakończenia II wojny światowej pełnił funkcję obiektu garnizonowego, a w latach późniejszych wykorzystywany był do różnych celów. W tych koszarach swoją karierę wojskową rozpoczął Karol Wojtyła – ojciec świętego Jana Pawła II.

13. Dom Opatrzności Bożej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Do Wadowic siostry Nazaretanki przybyły w 1896 r. i wkrótce po osiedleniu się otworzyły ochronkę dziennego pobytu dla dzieci. Od początku jej istnienia była ona przeznaczona dla najuboższych dzieci, z  których wiele uczęszczało do niej całkowicie bezpłatnie. Gdy Edmund wyjechał na studia, mały Karol został z rodzicami. Ojciec zajmując się chorą żoną nie mógł w pełni zająć się młodszym synem i dlatego chłopiec znalazł się pod opieką Nazaretanek. Wraz z kolegami, wałęsając się po ulicach miasta, był zapraszany przez siostry do ich ochronki, gdzie uczestniczył w zajęciach i zabawach organizowanych dla najmłodszych.

14. Dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

W 1887 r. w Wadowicach powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Przy „Sokole” powstał bardzo szybko zespół teatralny. Karol już jako mały chłopiec zetknął się z teatrem. Najpierw jako widz spektakli zespołu „Jagiellonka”, w których grywał jego starszy brat Edmund. Jako gimnazjalista zaangażował się w działalność szkolnego koła teatralnego wraz z uczennicami żeńskiego gimnazjum. Pierwszym wspólnym spektaklem była adaptacja „Sobótki” J. Kochanowskiego. Już po pierwszych próbach wiedziano, że Karol ma nieprzeciętne zdolności i warunki, wśród których wymieniało się dobrą dykcję, swobodę w poruszaniu się po scenie, piękny i wyraźny głos czy umiejętność wczucia się w rolę. Obecnie w dawnym budynku „Sokoła” znajduje się Wadowickie Centrum Kultury.

Obchody 100-lecia urodzin papieża św. Jana Pawła II

we Lwowie

Obchody 100-lecia urodzin papieża św. Jana Pawła II odbędą się także we Lwowie. O obchodach na terenach Ukrainy 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II opowiada w rozmowie z red. Konstantym Czawagą ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

abpMokrzycki A

Trwająca od dwóch miesięcy pandemia koronawirusa zmusiła nas do dokonania pewnych korekt, tym niemniej staramy się dobrze przeżyć ogłoszony przez nasz episkopat Rok Jana Pawła II – powiedział w rozmowie z dziennikarzem Kuriera Galicyjskiego Konstantym Czawagą arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Lwowski metropolita podkreślił, że Kościół łaciński na Ukrainie planował także szereg wydarzeń kulturalnych, w tym wystawy, koncerty czy wydarzenia muzealne, ale obecnie ze względu na pandemię koronawirusa nie mogą się one odbyć. Planowany był też występ orkiestry i chóru kameralnego Nicolaus, który miał przedstawić spektakl słowno-muzyczny „Santo Subito”, przedstawiający życie i działalność Jana Pawła II.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przypomniał wizytę świętego Jana Pawła II na Ukrainie w czerwcu 2001 roku. Towarzyszył mu wtedy jako drugi sekretarz osobisty. – Przybliżenie osoby św. Jana Pawła II naszym wiernym jest bardzo ważne, bo jesteśmy mu wdzięczni za odnowienie struktur Kościoła obrządku łacińskiego na Ukrainie, za jego pielgrzymkę tutaj do Lwowa w 2001 roku, za te piękne słowa, jakie do nas wypowiedział, mówiąc: „Duc in altum! Wypłyń na głębię! Wypłyń na głębię, lwowski Kościele łaciński! Pan jest z Tobą! Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze”. Wzywał nas do pojednania narodów polskiego i ukraińskiego. Powiedział nam: „Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości! Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię jedynego Chrystusa, ku jedynemu Ojcu, prowadzeni przez tego samego Ducha, który jest źródłem i zasadą jedności. Niech przebaczenie — udzielone i uzyskane — rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności” – przypomniał arcybiskup Mokrzycki.

Zdaniem metropolity lwowskiego duchowym owocem wizyty Wielkiego Papieża stała się nowa lwowska parafia pw. św. Jana Pawła II, która swoją świątynię wzniosła obok hipodromu, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił dwie Msze święte w obrządku łacińskim i wschodnim. – W maju chcieliśmy konsekrować tam kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II – powiedział abp Mokrzycki. – Miał do nas przyjechać ks. kardynał Konrad Krajewski, ale ze względu na pandemię tę uroczystość przełożyliśmy na razie na lipiec. Więc staramy się prowadzić tutaj nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II, aby dzisiaj przez jego orędownictwo w sposób szczególny wypraszać potrzebne łaski – stwierdził bliski współpracownik świętego papieża.

Arcybiskup Mokrzycki zaznaczył, że obecnie w trudnym czasie pandemii wierni Kościoła obrządku łacińskiego na Ukrainie często zwracają swoje modlitwy do Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o uzdrowienie z tej choroby. – Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy został wybrany na Piotra naszych czasów, był stosunkowo młodym człowiekiem, ale zdrowie szybko zostało mu odjęte po zamachu w dniu 13 maja 1981 roku. Często Ojciec Święty mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mu darowane. Wiemy, że szybko przyszła choroba Parkinsona, która utrudniała mu codzienną posługę. Ale mimo wszystko nigdy się tym nie zrażał, nigdy się nie dyspensował. Każdego dnia wypełniał swoją posługę z wielkim zaangażowaniem, z wielkim oddaniem. Nie rezygnował z pielgrzymek zagranicznych. Nawet wtedy, kiedy było mu trudno wygłosić przemówienie, był jednak na nich obecny. Tekst odczytywał ktoś z jego najbliższych współpracowników. Swoim życiem pokazał, że nie jest ważny wiek, czy jest młodym czy starszym, czy pięknym czy mniej urodziwym, czy zdrowym, czy też naznaczonym chorobą. Zawsze bowiem mamy misję do spełnienia i możemy ją realizować. Obyśmy nigdy nie czuli się niepotrzebni, bo każdy ma jakąś misję do spełnienia – zaznaczył metropolita lwowski.

Obchody 100-lecia urodzin papieża św. Jana Pawła II

w Telewizji Polskiej

Telewizja Polska na stulecie urodzin św. Jana Pawła II przygotowała niezwykle bogatą ofertę programową. Tym bogatszą, że zdajemy sobie sprawę, że bardzo wiele okazji do spotkań bezpośrednich z powodu epidemii koronawirusa nie będzie – poinformował p.o. prezesa zarządu TVP Maciej Łopiński na wspólnej konferencji z księdzem biskupem Arturem Mizińskim, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

W maju Telewizja Polska uczci 100. urodziny Papieża wyjątkową ofertą programową, przygotowała również okolicznościowy spot. TVP obchodzi Jubileusz pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Nadziei”.

Plany TVP związane z obchodami przedstawił p.o. prezesa TVP Maciej Łopński. – Przewidzieliśmy na najbliższe kilka dni wiele różnych programów archiwalnych, aktualnych, filmów dokumentalnych, audycji, spektakli teatralnych, żeby przybliżyć, przypomnieć sylwetkę św. Jana Pawła II i jego przesłanie – powiedział.

W niedzielę 17 maja TVP nada nada specjalną mszę św.; transmisja z Wadowic o godz. 10.30 w programie 1 TVP. Tego samego dnia o 20.05 w TVP1 będzie można wysłuchać orędzia ks. kard. Stanisława Dziwisza.

W poniedziałek 18 maja będzie można uczestniczyć we mszy św. odprawianej przy grobie św. Jana Pawła II pod przewodnictwem papieża Franciszka; transmisja z Watykanu o godz. 7:00 w TVP1. O 17:00 w TVP3 będzie transmitowana msza św. z Centrum Jana Pawła II w Krakowie, a o 20:05 w TVP1 – wystąpienie papieża Franciszka. Tego samego dnia o godz. 21:00 w Jedynce zobaczymy spektakl Teatru Telewizji pt. „Powołanie” w reżyserii Pawła Woldana.

Przewidziana jest również premiera filmów dokumentalnych: w niedzielę o 22:50 w TVP1 „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce”, a w poniedziałek o 22:35 w TVP1 „Zmartwychwstanie”.

Przygotowany został ponadto wyjątkowy koncert pt. „Cała Polska śpiewa dla świętego Jana Pawła II”, którego pierwszą część widzowie będą mogli obejrzeć w niedzielę w Jedynce o godz. 17:30, a drugą tego samego dnia o godz. 21:30.

– Widzowie zobaczą specjalne wydania programów katolickich, będzie także „telewizyjny pomnik, który wzniesiemy na cześć Jana Pawła II – od poniedziałku codziennie o godz. 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia” – poinformował Maciej Łopiński. – Muszę tu pochwalić naszego doradcę Jacka Kurskiego, bo to jest jego pomysł – dodał.

Ks. biskup Artur Miziński nawiązując do obchodów podkreślił, że „św. Jan Paweł II jest nie tylko wielkim Polakiem, ale jest człowiekiem, który znany jest na całym świecie poprzez swój pontyfikat i poprzez swoje nauczanie, świadectwo życia które złożył”.

– Uroczystości zaczynają się już w sobotę. W niedzielę i poniedziałek będą celebrowane msze święte dziękczynne. Przede wszystkim tam, gdzie się wszystko zaczęło, jak to sam powiedział św. Jan Paweł II, czyli w Wadowicach, 17 maja, pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Dzięki Telewizji Polskiej msza będzie transmitowana – powiedział.

Serwis jp2.tvp.pl

Uruchomiony przez Telewizję Polską z okazji 100. urodzin Papieża, wyjątkowy serwis internetowy jp2.tvp.pl to z kolei najbogatsza cyfrowa biblioteka materiałów o życiu Jana Pawła II. Zgromadzono tam już ponad 100 godzin telewizyjnych nagrań z różnych okresów, przechowywanych w zbiorach TVP. Zostały one w części zrekonstruowane cyfrowo.

Zbiory obejmują filmy dokumentalne, homilie, zdjęcia, teksty publicystyczne i relacje ze spotkań oraz ponad 500 materiałów filmowych ze wszystkich ośmiu pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

W serwisie znalazł się m.in.: zapis spotkania Papieża z Matką Teresą z Kalkuty w Warszawie w 1987 roku, czy Aktu Oddania Matce Bożej, którego Jan Paweł II dokonał na Jasnej Górze w 1979 roku.

W serwisie dostępne są również filmy dokumentalne, które odsłaniają mniej znane szczegóły z życia Ojca Świętego, jak „Moje życie dla niego” o życiu Arturo Mariego czy „Jan Paweł II i jego przyjaciel” o wieloletniej przyjaźni młodego Lolka i żydowskiego chłopca, Jurka, a w późniejszych latach – Papieża i Jerzego Klugera, emerytowanego inżyniera.

W zasobach serwisu znalazły się także filmy fabularne o tematyce papieskiej i religijnej, jak np. „Jan Paweł II” w reżyserii Johna Kenta Harrisona z Jonem Voightem w roli głównej czy film „Miłość i miłosierdzie”, poświęcony świętej Faustynie Kowalskiej.

Siedem inicjatyw on-line na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Dzielenie się świadectwami, bieg dobroczynności, spacer po miejscach związanych z Janem Pawłem II – to inicjatywy podejmowane z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II. We wszystkich tych wydarzeniach można wziąć udział bez wychodzenia z domu.

Jak podaje na swojej stronie internetowej biuro prasowe archidiecezji warszawskiej, archidiecezja krakowska przygotowała na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły bardzo wiele inicjatyw, które nie tylko przypomną postać Papieża Polaka, ale przede wszystkim pozwolą osobiście zaangażować się w świętowanie tego dnia. Z uwagi na trwającą epidemię, większość tych wydarzeń przeniesiona będzie do internetu, ale za to również potrwa dłużej – niektóre nawet do końca roku. Oto kilka inicjatyw, w których można wziąć udział online. Organizuje je Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Inicjatywa #ThankYouJohnPaul2 – „Dziękuję Ci Janie Pawle II” – ma charakter ogólnoświatowy i jest wspierana przez Konferencję Episkopatu Polski. Internauci chcą, dzięki wpisom, filmikom, zdjęciom stworzyć wirtualny tort urodzinowy w mediach społecznościowych. To akcja społecznościowa, do której zapraszają znani politycy oraz duchowni. Wystarczy wziąć kartkę papieru, napisać na niej hasło: #DziękujemyJaniePawle2, zrobić sobie z nią zdjęcie, a następnie udostępnić w mediach społecznościowych z tym samym hasztagiem. Akcja trwa do końca roku.

Bieg, w którym można wziąć udział wirtualnie. Rozpoczęto już ogólnopolskie zapisy do biegu, w którym każdy może wziąć udział, zdobyć medal i upamiętnić obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.biegdobroczynnosci.pl.

Kraków Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Tak zatytułowano spacery po miejscach związanych z papieżem Polakiem, zarejestrowane przy pomocy dronu.

– Chcemy w ten sposób nie tylko przybliżyć odbiorcom krakowskie miejsca bliskie Janowi Pawłowi II, ale także zaprezentować je z innej, nieznanej perspektywy mówią organizatorzy.

– Spacery będą w formie nagrań i filmów, które zamieszczone będą na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych dodają.

18 maja Instytut oraz Archidiecezja Krakowska udostępnią on-line projekcję laserową wykonaną na Budynku Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3. Na elewacji budynku zobaczyć można będzie słowa Papieża odnoszące się do godności osoby ludzkiej, pojęcia prawdy, sprawiedliwości, odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku. Pierwsza taka projekcja została przygotowana na 6. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II, którą obchodziliśmy 27 kwietnia.

Hymn obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt” spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem, ma już ponad 4 miliony wyświetleń.

– Mamy nadzieję, że ten utwór, który został napisany specjalnie z okazji tej rocznicy będzie śpiewany przez wszystkich Polakówpowiedziała Agata Szuta, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Organizatorzy zapraszają do śpiewania oraz nagrywania swoich wykonań utworu. Na stronie internetowej Instytutu udostępniony został podkład muzyczny, słowa oraz nuty.

– Czekamy na nagrania słuchaczy, które udostępnimy – piszą inicjatorzy akcji.

Nagrania można wysyłać drogą mailową na adres Instytutu (instytut@idmjp2.pl„>instytut@idmjp2.pl) lub poprzez komunikatory internetowe, np. Messenger.

Instytut zaprasza także do podzielenia się wspomnieniami ze spotkań ze św. Janem Pawłem II. Jak mówią organizatorzy, każde, nawet najmniejsze wspomnienie, będzie bardzo ważne. Wszystkie historie można nadsyłać mailowo do Instytutu – instytut@idmjp2.pl„>instytut@idmjp2.pl. Z przesłanych wspomnień powstanie wirtualna Księga Świadectw, która opublikowana zostanie na stronie Instytutu.

 

Więcej na:

https://wadowice.pl/100-lat-temu-wszystko-sie-zaczelo-wadowice-jana-pawla-ii-1920-2020/

https://www.kuriergalicyjski.com/actualnosci/8468-18-maja-1920-roku-w-wadowicach-urodzil-sie-karol-wojtyla-przyszly-papiez

https://www.tvp.info/48049616/setna-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii-wyjatkowa-ramowka-w-tvp

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/siedem-inicjatyw-on-line-na-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii/

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/siedem-inicjatyw-on-line-na-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii/

https://santojp2.pl/category/wydarzenia/zapowiedzi-wydarzenia/

https://www.niedziela.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.