Koronawirus kontra studenci

Wirus COVID – 19 (potocznie zwany Koronawirusem) zachwiał światem studentów 11 marca 2020 roku. W ten dzień, Prezydent Andrzej Duda wraz z ówczesnym Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim (obecnie jest nim Adam Niedzielski) ogłosili stan epidemiologiczny w całej Polsce. Życie rodaków obróciło się o sto osiemdziesiąt stopni. Zaraz po komunikacie władz, studentom nakazano natychmiast ewakuować się z budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez dwa tygodnie adepci Uniwersytetu żyli pod znakiem zapytania. Zajęcia odwołano, uczelnia nie wiedziała co dalej, czekając na konkretne wytyczne  ze strony  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W końcu władze poinformowały,  że edukacja ma odbywać się w formie zdalnej, a studenci jak i uczniowie innych szkół w najbliższym czasie na pewno nie wrócą do tradycyjnej nauki. W związku z tym powstało Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wykładowców, jak i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zaskoczyła ta sytuacja. Na początku wszystko odbywało się chaotycznie, ze względu na brak zorganizowania nowego systemu nauczania. Jednak dzięki mobilizacji i porozumieniu obu stron udało się przejść z formy kontaktowej na zdalną. Wykłady odbywały się on-line dzięki aplikacjom takim jak np. Zoom, Discord, ClickMeeting czy Microsoft Teams. W ramach zajęć, na bieżąco wysyłano studentom materiały oraz wytyczne, do kiedy dane ćwiczenia mają być odesłane profesorom– tzw. deadline.

Z uzyskanych opinii studentów wynika, że nauczanie zdalne nie przynosi oczekiwanych efektów i o wiele bardziej preferują formę tradycyjną. Badania na ten temat przeprowadziła  dr Bożena Dusza, a spostrzeżenia umieściła w swojej pracy pt. Edukacja na odległość w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych).

link:  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-81b0e0bb-f5c8-4e83-aa4e-332b85417878.

Po całym semestrze zmagania się z nowym stanem rzeczy, studenci musieli zmierzyć się z sesją. Jednak powstał kolejny problem. Nie wiadomo było czy odbędzie się on-line czy w trybie stacjonarnym (jak co semestr). Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek zarządził jednak sesję w trybie zdalnym. Udostępniono dokument na stronie uczelni, z instrukcjami jak ma przebiegać nowa forma egzaminu. Po zdanej sesji studenci mogli odetchnąć z ulgą i cieszyć się wakacjami.

Okres wakacyjny skończył się, a wraz z nim powrócił jeden wielki znak zapytania. Czy studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wrócą na uczelnie, czy zajęcia będą prowadzone tylko on-line czy uczelnia zdecyduje się na nauczanie hybrydowe? Na stronie internetowej w dniu 4 września 2020 roku pojawiło się Zarządzenie Rektora UR w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/zarzadzenie-rektora-ur—organizacja-zajec-wq-semestrze-,26486, jednak była to informacja ogólna i studenci poszczególnych kolegiów dalej nie wiedzieli jak będzie wyglądał nowy rok akademicki.

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów z zachowaniem reżimu sanitarnego ustalił dziekan każdego kolegium, podając do wiadomości studentów w formie ogłoszenia na stronie internetowej. Było już wiadomo jak będzie funkcjonowała cała placówka i jak dane kolegium będzie prowadziło zajęcia.

Przysłuchując się rozmowom studentów można wywnioskować, że uważają takie rozwiązanie za niesprawiedliwe. Każde kolegium podjęło decyzję indywidualnie, więc niektórzy mają  nauczanie tylko zdalne, a inni hybrydowe. „Jak ja mam napisać pracę licencjacką, skoro nawet seminaria mam zdalnie. Większość mojej grupy wzięła dziekankę”mówi Patrycja – studentka III roku. Pierwszoroczniaki I i II stopnia większość zajęć ma kontaktowo.

Obecnie studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczęszczają na zajęcia zdalnie. Tylko takie kierunki, gdzie nie da się przeprowadzić zajęć on-line odbywają naukę stacjonarnie np. laboratoria. Cała Polska znajduje się  w czerwonej strefie. Dopóki się to nie zmieni, niestety tak będzie wyglądała dalsza edukacja.

Alicja Czyż

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.