Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturze w 2021. Czy zostaną wprowadzone też w przyszłych latach?

Pandemia zburzyła również harmonię w systemie edukacji. Jakie zmiany czekają przyszłych maturzystów i ósmoklasistów? Minister Przemysław Czarnek oraz Wiceminister Maciej Kopeć przedstawili propozycje zmian tylko jednorazowo na rok 2021. W przyszłych latach egzaminy będą odbywać się zgodnie ze starą podstawą programową. Ewentualne uwagi można zgłaszać do 27 listopada.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

Język polski:

 • mniej lektur obowiązkowych, tylko 2 formy wypowiedzi: rozprawka lub opowiadanie
 • mniej (o 5 pkt) zadań w arkuszu, pełny czas na rozwiązanie zadań (120 minut)
 • wypracowanie na podstawie wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej, bez wskazania której

Matematyka:

 • mniej treści do opanowania dotyczących np. elementów statystyki opisowej, geometrii przestrzennej
 • mniej (o 5 pkt) zadań w arkuszu , pełny czas na rozwiązanie zadań (100 minut)
 • mniej zadań otwartych

Język obcy nowożytny:

 • mniejsza trudność tekstów do wysłuchania i przeczytania
 • mniej (o 5 pkt) zadań w arkuszu, pełny czas na rozwiązanie zadań (90 minut)
 • ograniczenie zakresu struktur gramatycznych

Zmiany w egzaminie maturalnym

Matematyka:

 • mniej o (5 pkt) zadań do rozwiązania w arkuszu, pełny czas na rozwiązanie zadań (170 minut)

Wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • rezygnacja w 2021 roku z obowiązku do przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego

„Nie wiemy ile potrwa nauczanie zdalne, to zależy od rozwoju pandemii. Do 29 listopada na pewno będzie obowiązywać nauczanie zdalne. Jeśli zwiększenie mobilności, nie będzie skutkowało obciążeniem służby medycznej, to powoli będziemy wracać do nauczania w trybie stacjonarnym. Najpierw wrócą klasy od I – III oraz maturzyści i ósmoklasiści. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, który wprowadza takie korekty. 15 grudnia ukarze się zakres materiału obowiązujący na egzaminach w 2021 roku.” – mówi Minister Czarnek.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.