Ulanów stawia na ekologię – pomogą unijne pieniądze

Miasto i Gmina Ulanów otrzymało dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na inwestycję, która ma poprawić jakość powietrza. Chodzi o odnawialne źródła energii, które mają ograniczyć szkodliwą tzw. niską emisję.

Jak poinformowała nas Monika Konopka z Biura Prasowego UMWP, dziś podpisano umowę na jej realizację. W tym krótkim i przygotowanym w reżimie sanitarnym wydarzeniu wzięli udział: Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus oraz burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Wartość inwestycji to prawie 10 mln złotych. Aż 7,5 mln to dotacja z unijnych funduszy, dzięki której realizacja projektu jest możliwa. Obejmie on 745 gospodarstw domowych, w których wykonane zostaną instalacje OZE.

Bardzo się cieszymy, że środki z UE docierają do mieszkańców Podkarpacia. Do tej pory to raczej samorządy były beneficjentami, przedsiębiorcy, różnego rodzaju organizacje, a dzisiaj bezpośrednio te środki możemy kierować do obywatela – mówił podczas podpisania umowy marszałek Władysław Ortyl.

– Zarówno mieszkańcy jak i instytucje będą wykorzystywać energię słoneczną, co oznacza czyste środowisko, czyste powietrze i brak smogu, który jest zmorą początku XXI wieku. Zatem gmina Ulanów ma szansę być znana nie tylko ze swoich walorów turystycznych, flisactwa, ale będzie także znana z dobrej jakości życia mieszkańców – podkreślała wicemarszałek Ewa Draus.

Najwięcej domów, bo aż 459,  będzie mieć zamontowanych instalacji fotowoltaicznych. Ich moc będzie różna, w zależności od potrzeb danego gospodarstwa – 2,16 kW, 2,97 kW oraz 4,05 kW. Instalacje  montowane będą na dachach domów, na elewacjach, na budynkach gospodarczych, a także na  gruncie. 275 domów wzbogaci się o instalacje kolektorów słonecznych z zasobnikiem solarnym na 200 lub 300 litrów, montowane na dachach budynków, na elewacjach oraz gruncie, a w 11 domach zostaną wymienione kotły węglowe na bardziej ekologiczne piece na biomasę o mocy 20 kW wykorzystujące jako główny opał pellet drzewny. Burmistrz Ulanowa podkreślał, że jest to bardzo ważna inwestycja dla jego gminy, zwłaszcza, że czerpie ona korzyści z turystyki.

– Ulanów jest gminą turystyczną i na pewno ten wniosek przyczyni się do tego, że to powietrze i klimat zbliżony do nadmorskiego jeszcze bardziej się oczyści i będzie to z korzyścią dla naszych mieszkańców i dla gości przyjeżdżających do Ulanowa – podkreślał burmistrz.

– To będzie miało korzystny wpływ na środowisko, na portfele, ale przede wszystkim na ekologie wszystkich tych mieszkańców, którzy z tego projektu będą korzystać. Dziękuję panu marszałkowi, że tak dużo środków przeznaczył na OZE. Ta pula została jeszcze poszerzona dzięki czemu Ulanów został włączony do tego projektu. To ważne, abyśmy wykazywali dbałość o środowisko – podkreślał minister Rafał Weber.

Inwestycja w Ulanowie ma być realizowana w I i II kwartale 2022 r. Podmiotem realizującym działania będzie Gmina i Miasto Ulanów. Dzięki inwestycji zmniejszy się zjawisko ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców. A po zakończeniu realizacji projektu produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie – 1 665,29 MWht na rok, zaś produkcja energii elektrycznej wyniesie – 1 456,80 MWhe. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 2 167,17 tony ekwiwalentu CO2. Planowany czas zakończenia realizacji projektu to lipiec 2022 r.

Do tej pory w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dofinansowanie uzyskały 43 projekty OZE realizowane przez podkarpackie gminy lub stowarzyszenia gmin.

– Jesteśmy dobrze postrzegani w UE, że odnawialne źródła energii są naszym priorytetem. To już kolejna umowa. Ponad 35 tysięcy mieszkańców może takie dofinansowanie uzyskać. To jest znacząca liczba, która wpływa na poprawę stanu jakości powietrza w naszym regionie – dodał marszałek Władysław Ortyl.

Więcej na: https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7918-video-ulanow-stawia-na-ekologie-pomoga-unijne-pieniadze

Fot. Biuro Prasowe UMWP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.