Podpisano umowę na budowę linii kolejowej do Jasionki

Podczas wideokonferencji została podpisana warta ponad 368 mln złotych umowa na zaprojektowanie i budowę linii kolejowej do Jasionki oraz budowę dodatkowej infrastruktury kolejowej w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. To najważniejszy element powstającej kolei aglomeracyjnej. Prace mają być ukończone do września 2023 roku, a pierwsze kursy PKA rozpoczną się – w ograniczonym zakresie – już 1 stycznia 2021 roku.

W poniedziałkowej wideokonferencji uczestniczyli między innymi: wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel, samorząd województwa podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch, obecna była także Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki. A umowę podpisali: ze strony wykonawcy – Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie – Zbigniew Marzec a ze strony Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy – Mateusz Wanat.

– To jest bardzo ważne wydarzenie dla województwa podkarpackiego, dla całego regionu, choć dotyczy głównie skomunikowania Rzeszowa i okolic wraz z lotniskiem Rzeszów Jasionka, znacząco wpływa na poprawę warunków poruszania się dla całego województwa. Ta inwestycja poprawi także znacząco konkurencyjność kolei – mówił podczas spotkania wiceminister Andrzej Bittel.

– Wielki projekt, wielki dzień dla nas. To nasz największy projekt infrastrukturalny. Nie wszyscy muszą mieszkać w Rzeszowie, ważne żeby mieli wygodny dojazd do stolicy regionu. Cieszymy się z tej umowy, liczymy na szybką realizację zadań. Ważny jest też zakup nowego taboru, PKA będzie miała nowe, wygodne i bezpieczne pociągi – powiedział Piotr Pilch.

– Dla Podkarpacia to jest ogromny skok cywilizacyjny, kolej aglomeracyjna pozwoli mieszkańcom powiatowych miast na dojazd do pracy, szkół, to będzie znaczące ułatwienie – podkreślała wojewoda Ewa Leniart.

Kluczowe w tym projekcie jest połączenie centrum miasta z lotniskiem, a także cykliczność połączeń, kiedy pasażer będzie wiedział, że zawsze o określonej porze może wsiąść do pociągu, to jest bardzo ważne – mówił Ireneusz Merchel, który przedstawił prezentację dotyczącą umowy.

Zgodnie z podpisaną umową ma powstać przede wszystkim 5 km linia od LK7 do nowej stacji Port Lotniczy w Jasionce. Nowe połączenie umożliwi szybkie, bo zaledwie w 14 minut, dotarcie do lotniska z centrum Rzeszowa.

– To o połowę krócej niż półgodzinna podróż autobusem czy samochodem – podkreślał Ireneusz Merchel.

Linia kolejowa powstaje nie tylko z myślą o podróżnych, ale także osobach pracujących w strefie ekonomicznej. Dlatego na trasie powstanie dodatkowy przystanek Park Technologiczny. W ramach zadania wybudowane będą także 4 przejazdy kolejowo-drogowe, wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Powstaną także inne elementy kolejowej infrastruktury na różnych trasach PKA. Wszystko po to, aby maksymalnie uatrakcyjnić podróżowanie koleją aglomeracyjną. I tak na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa podróżni zyskają nowe przystanki: w mieście będzie to: Rzeszów Galeria i Rzeszów Os. Dąbrowskiego, a dalej na trasie jeszcze cztery dodatkowe: Boguchwała, Lutoryż, Żarnowa i Glinik Charzewski. Również na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki: Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Wschodni. W Sędziszowie Małopolskim zaplanowany jest dodatkowy przystanek Sędziszów Małopolski Wschodni.

W ramach projektu przewidziano również budowę 4 mijanek, które zwiększą możliwości podróży na dwóch trasach z Rzeszowa do Kolbuszowej i do Strzyżowa. Nowe odcinki torów umożliwią krzyżowanie się pociągów na jednotorowych liniach, co zapewni lepszą przepustowość i sprawniejszy ruch. Efektem będzie rozkład jazdy pociągów lepiej dostosowany do potrzeb pasażerów.

Perony będą dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz wyposażone w tablice informacyjne i system oznakowania dotykowego. Zainstalowane zostaną stojaki rowerowe. Planowana jest także przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych.

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowana jest w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” za 368 mln złotych. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi 209,6 mln zł. Czas realizacji 32 miesiące od podpisania umowy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Dzięki inwestycji, zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów ze stolicy województwa do Dębicy, Przeworska; Kolbuszowej, Strzyżowa oraz do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to potężny projekt infrastrukturalny, którego wartość wynosi około 660 mln złotych. Realizowany jest w ramach dwóch projektów:

1. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego” o wartości ponad 298 mln złotych.

2. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – jej wartość to 368 mln złotych.

W ramach pierwszego projektu kupionych zostało 10 nowych pociągów. W planach jest też hala technologiczna do przeglądów i napraw z myjnią – na budowę której trwa procedura przetargowa – wraz z układem torów technologicznych i postojowych. W tym celu przebudowany zostanie układ torowy na stacji PKP Rzeszów – Staroniwa, a także powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane stare urządzenia sterowania ruchem.

Na drugi projekt została dzisiaj, tj. 7 grudnia podpisana umowa.

– Dzisiejszy dzień to kolejny ważny krok w realizacji tego wielkiego projektu. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to zupełnie nowa forma podróżowania, jakiej w naszym województwie jeszcze nie było. Nasze wspólne przedsięwzięcie zupełnie zmieni sposób myślenia o przemieszczaniu się, podróżowaniu do pracy i nie tylko. Dla wielu mieszkańców, Rzeszów będzie jeszcze bliższy, a droga do stolicy województwa szybsza i bardziej komfortowa – podsumowuje marszałek Władysław Ortyl.

PKA będzie uruchamiana etapami. Najpierw, 1 stycznia 2021 r., ruszą połączenia kolejowe z trzema miastami:

Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów (linia 91)

Rzeszów – Dębica – Rzeszów (linia 91)

Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów (linia 106) (Na razie w ograniczonym zakresie z powodu braku tzw. mijanek, które zostaną wybudowane)

Przed końcem 2021 roku, po zakończeniu praz związanych z elektryfikacją linii 71, zostaną uruchomione połączenia w relacji:

Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów (linia 71)

Ostatnim etapem, który ruszy po wybudowaniu nowej linii kolejowej do lotniska w Jasionce, będzie połączenie w relacji:

Rzeszów – Jasionka – Rzeszów

 

Więcej na: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7963-jest-umowa-na-budowe-linii-kolejowej-do-jasionki

Fot. UMWP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.