,,Białoruś. Droga do wolności”

Na Krakowskim Przedmieściu, do końca roku oglądać będzie można wystawę ,,Białoruś. Droga do wolności”. Fotografie przedstawiają tłumy na ulicach Mińska, marsze wolności, uzbrojonych funkcjonariuszy rozpędzających pokojowe demonstracje czy protestujące kobiety. To wszystko obrazuje sytuację trawiącą Białoruś od czasu ogłoszenia wyników sierpniowych wyborów, które ponownie wygrał Aleksander Łukaszenka- pełniący funkcje prezydenta nieprzerwanie od 1994r.

,,10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To jest właściwy moment, by o prawach człowieka mówić i pokazywać prawdziwą Białoruś, gdzie cały czas trwają protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Właśnie dlatego w Warszawie i w innych polskich miastach pokazujemy fotograficzną wystawę „Białoruś. Droga do Wolności” – powiedział podczas otwarcia wystawy Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wystawa powstała jako obraz trwających od dłuższego czasu protestów na Białorusi. Są to największe demonstracje od czasów ogłoszenia niepodległości Białorusi w 1991 roku. Protestujący wciąż domagają się właściwego podliczenia głosów po skończonych w sierpniu wyborach prezydenckich, które oficjalnie wygrał Aleksander Łukaszenka. Jak podają jednak dane z niezależnego exit pollu, zwyciężczynią wyborów powinna zostać Swietłana Ciachanouska, która zyskała poparcie ponad 70% obywateli Białorusi.

Na fotograficznej wystawie plenerowej znalazło się trzydzieści zdjęć dokumentujących ostatnie miesiące walki białoruskiego społeczeństwa o wolne wybory, demokrację i niepodległe państwo. Fotografowie Iryna Arakhouskaya, Nadia Buzhan, Tacciana Kapitonava i Aliaksandr Vasiukovich, współpracujący z niezależną telewizją „Biełsat” i tygodnikiem „Nasza Niwa”, ryzykując zdrowie i wolność, zabiegają o to, żeby Polska i cała Europa mogły lepiej rozumieć, o co i z kim walczą Białorusini tuż za granicą naszego państwa. 

,,Na wystawie zobaczymy tylko fragment trwających czwarty miesiąc demonstracji i związanych z nimi represjami, w tym licznymi zatrzymaniami, których liczba ofiar przekracza 30 tysięcy osób„. – mówi Aleś Zarembiuk, kurator wystawy i prezes fundacji „Białoruski Dom”. ,,Polskę i Białoruś łączy nie tylko wspólna granica, ale i wspólna historia, bohaterowie, białoruska mniejszość i diaspora mieszkająca w wielu polskich miastach oraz polska mniejszość narodowa na Białorusi. Polacy od wielu lat wspierają nasze dążenia wolnościowe i niepodległościowe. Dlatego tak ważne jest pokazywanie dwóch, bardzo różnych stron białoruskiego społeczeństwa — pokojowych demonstrujących, pragnących wolności i demokracji jak i milicję, która bije, torturuje i morduje„. – dodaje.

Wystawę otwarto 10 grudnia właśnie jako upamiętnienie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W ten sposób starano się ukazać solidarność z protestującymi obywatelami Białorusi walczącymi o swoje prawa. Pomysłodawcą a zarazem wykonawcą wystawy jest Fundacja ,,Białoruski Dom” we współpracy z Domem Spotkań z Historią, instytucją kultury m.st. Warszawy. ,,Białoruski Dom” od niemal 10 lat działa na rzecz praw człowieka i dziś jest już jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych budujących relacje polsko-białoruskie- również działając jako ,,niezależna ambasada Białorusi”. Wystawa kontynuuje główną misję Fundacji: zabiega o popularyzację i wspieranie białoruskich dążeń wśród polskiej społeczności — Polaków, białoruskiej mniejszości oraz wszystkich osób, którym bliski jest los naszego wschodniego sąsiada.

Wystawa otwarta będzie do 31 grudnia 2020 roku. Podgląd wystawy możliwy jest za pośrednictwem strony dsh.waw.pl.

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/wystawa-bia-oru-droga-do-wolno-ci

Fot: Media

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.