Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie zajmie się rzeszowska Prokuratura Rejonowa

Radny wojewódzki Jacek Kotula zawiadamia prokuraturę w sprawie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Jak podaje portal nowiny24.pl, w złożonym w rzeszowskiej Prokuraturze Rejonowej zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wojewódzki radny Jacek Kotula wylicza szereg nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1.

Zamknięcie Izby Przyjęć w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie i konieczność wożenia chorych do izby szpitala przy ul. Szopena. Nadto: polityka personalna w KSW nr 1 i braki kadrowe w tej placówce, budzący podejrzenia tryb organizowania i rozstrzygania konkursów na stanowiska kierownicze w szpitalu, rozbijanie zespołów lekarskich w szpitalach publicznych po to, by usługi medyczne mogły przejąć podmioty prywatne. To tylko część nieprawidłowości, o wyjaśnienie których radny Jacek Kotula zwrócił się do prokuratury.

„W szczególności niepokojący jest aspekt, iż chodzi o wielość podobnych zdarzeń. Trudno przypuścić, iż mają one charakter przypadkowy. Raczej coś musi za nimi stać, jakiś pierwotny zamiar i właśnie on wydaje się wątpliwy, czy nie nosi charakteru przestępczego” – uzasadnia radny w piśmie potrzebę interwencji prokuratury.

Zawiadomienie nie precyzuje jednak, o jakie przestępstwo lub jego rodzaj chodzi, nie wymienia żadnego artykułu i paragrafu Kodeksu Karnego, które mogłyby kierunkować działania organów ścigania.

Jako członek Komisji Ochrony Zdrowia, polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Kotula skrytykował działania komisji, powołanej przez zarząd województwa podkarpackiego do wyjaśnienia nieprawidłowości w KSW nr 1.

– Jako komisja zdrowia stoimy w miejscu, nie otrzymujemy informacji, których domagaliśmy się – tłumaczył podczas dzisiejszej konferencji prasowej. – Nie przejmują się nami, lekceważą, mataczą, dlatego składam to zawiadomienie o przestępstwie dokonanym przez dyrekcję szpitala.

Zapowiedział, że sytuacją w szpitalu będzie próbował zainteresować Najwyższą Izbę Kontroli. Wspomniał również o reakcji na swój list w sprawie rzeszowskiego szpitala, wysłany przed kilkoma tygodniami do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Mam informację, że po Trzech Królach przyjadą ludzie od pana prezesa i będą tę sprawę badać – dodał.

Tymczasem w KSW nr 1 w Rzeszowie trwa kontrola komisji, powołanej przez zarząd województwa. Powodem dla jej działań stały się między innymi: pisemny protest lekarzy rezydentów i lekarzy oddziału okulistycznego na sytuację panującą na oddziale, protest kierowników klinik wobec natychmiastowego zwolnienia z pracy Krzysztofa Gutkowskiego, kierownika Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, a zarazem zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, pisemne protesty pacjentów wobec niespodziewanego zwolnienia z pracy dr. Ryszarda Ziemiakowicza, kierownika, kierownika oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Więcej na: https://nowiny24.pl/radny-jacek-kotula-zawiadamia-prokurature-w-sprawie-klinicznego-szpitala-wojewodzkiego-nr-1-w-rzeszowie/ar/c1-15368603

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.