Granty dla podkarpackich uczelni z PCI

W Podkarpackim Centrum Innowacji rektorzy trzech podkarpackich uczelni odebrali czeki na łączną kwotę ponad 10 mln złotych. Pieniądze to wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe dla Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Jak poinformowała „GP” Monika Konopka z Biura Prasowego UMWP, w ramach drugiego naboru do programu grantowego, do Podkarpackiego Centrum Innowacji wpłynęły w sumie 143 wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Było to o ok. 40% więcej niż w ramach pierwszego naboru. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonywali zewnętrzni eksperci. Ostatecznego wyboru dokonali członkowie Komitetu Alokacji Zasobów PCI, w skład którego wchodzą przedstawiciele PCI, uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Decyzją KAZ dofinansowaniem zostały objęte 63 projekty, które w ramach II naboru zgłosiły trzy podkarpackie uczelnie. Wysokość grantów dla poszczególnych uczelni wygląda nastepujaco:

1. Politechnika Rzeszowska – 32 projekty o łącznej wartości dofinansowania 4,9 mln złotych;

2. Uniwersytet Rzeszowski – 25 projektów o łącznej wartości dofinansowania 4 mln 158 tys. zł

3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania ok. 1 mln złotych

Łącznie wartość dofinansowania wszystkich 63 projektów w ramach II naboru wynosi ponad 10 mln złotych. Każdy z rektorów otrzymał czek z równowartością kwot przyznanych dla jego uczelni.

W uroczystym wręczeniu czeków udział wzięli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji, Jacek Kubrak oraz rektorzy: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor PRz, prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor UR, a także dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ.

Więcej na: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8038-granty-dla-podkarpackich-uczelni-z-pci

Fot. PCI

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.