Ewa Leniart deklaruje połączenie i rozbudowę infrastruktury rowerowej w Rzeszowie

Na każdy tysiąc mieszkańców musi przypadać co najmniej kilometr ścieżek rowerowych – to postulat Ewy Leniart, który zobowiązała się zrealizować, jako prezydent Rzeszowa. Nie chodzi tylko o rozbudowę czy wydzielenie nowych tras, ale przede wszystkim o ich połączenie ścieżek w zintegrowaną, dobrze oznakowaną i wyposażoną sieć, co pozwoli rowerzystom bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po Rzeszowie. To kolejny element koncepcji Zielonego Ładumiejskiego, jednego z trzech filarów programu kandydatki komitetu wyborczego „Wspólny Dom Rzeszów”.

Rower to najzdrowszy i najbardziej ekologiczny miejski środek transportu. W interesie wszystkich mieszkańców – również tych, którzy na co dzień z niego nie korzystają – jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów. Niestety Rzeszów na tle innych polskich miast wypada pod tym względem słabo, bo mamy zaledwie 165 km ścieżek rowerowych, które często niespodziewanie się urywają, kolidują z ruchem pieszych, są źle oznaczone – powiedziała Ewa Leniart podczas konferencji prasowej na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie.

– Zobowiązuję się w dialogu z mieszkańcami opracować Rowerowy Plan Działania, którego efektem będzie budowa i wydzielenie nowych ścieżek rowerowych oraz połączenie ich tak, by skomunikować sąsiadujące ze sobą osiedla, zaś docelowo stworzyć wokół Rzeszowa rowerowy ring. Niezbędne jest lepsze oznakowanie tras rowerowych oraz poprawa infrastruktury towarzyszącej, takiej jak stojaki rowerowe, wiaty, stacje naprawcze czy punkty informacyjne. Te działania nie tylko zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, ale również pozytywnie wpłyną na jakość powietrza w mieście oraz kondycję fizyczną mieszkańców – dodała Ewa Leniart.

Ewa Leniart zamierza korzystać z dobrych praktyk innych polskich i zagranicznych aglomeracji, które od dawna rozwijają infrastrukturę rowerową, w tym miast partnerskich Rzeszowa. Krajowym przykładem jest choćby Wrocław, który ma dziś ponad tysiąc kilometrów ścieżek rowerowych tworzących spójną sieć, a także ok. 10 tys. miejsc postojowych.

Jak poinformował „GP” Michał Tabisz z Biura Prasowego KWW Ewy Leniart „Wspólny Dom Rzeszów”, kandydatka komitetu wyborczego „Wspólny Dom Rzeszów” zapowiada partnerską współpracę organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami ościennymi po to, by połączyć trasy miejskie z podmiejskimi. To podniesie komfort komunikacji rowerowej mieszkańców Rzeszowa i jego okolic, a także zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta. Zdaniem Ewy Leniart, samorząd miejski może pozyskać dodatkowe środki na sfinansowanie tych działań m. in. ze środków programu Polska Wschodnia na lata 2021-2027, przeznaczonych na promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Ewa Leniart zamierza korzystać z dobrych praktyk innych polskich i zagranicznych aglomeracji, które od dawna rozwijają infrastrukturę rowerową

Fot. Biuro Prasowe KWW Ewy Leniart „Wspólny Dom Rzeszów”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.