230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Z tej okazji instytucje kultury przygotowały wydarzenia i inicjatywy rocznicowe. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń organizowanych z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 mają (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja—zachecamy-do-swietowania). W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 mają.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Konstytucja przynosiła ze sobą szereg postępowych na ów czas założeń – zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znosiła liberum veto, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa.

Uchwalenie Konstytucji odbywało się w atmosferze swoistego spisku, patriotycznie nastawiona cześć posłów wykorzystała nieobecność przeciwnej zmianom części parlamentu.

– Uchwalenie Konstytucji spowodowało sprzeciw części magnaterii, powstanie Konfederacji Targowickiej, a konsekwencji – rosyjską interwencję, wojnę w obronie Konstytucji i II rozbiór Polski. W ciągu tych wydarzeń musimy pamiętać nie tylko o roli Rosji, ale też i Prus – przypomina na antenie Polskiego Radia Rzeszów historyk dr hab. Andrzej Olejko.

Warto przypomnieć, że wszystkie inicjatywy rozbiorowe rzucone były w Berlinie, stołecznym grodzie Królestwa Prus, które wyrastając z lenna polskiego w krótkim czasie zaczęły rozdzierać Rzeczpospolitą– dodaje historyk.

Jak podkreśla historyk Andrzej Olejko, wciąż trwają spory dotyczące króla Stanisława Augusta. Jego zdaniem, schyłkowym okresie Rzeczpospolitej był on postacią tragiczną.

– Jest tym, który zmuszony był ulec wpływom carskiej Rosji na różnych płaszczyznach, ale również był tym który w ramach monarchicznego ryzyka dokonał wyboru – nie poszedł ze stronnictwem magnackim, ale stanął po stronie patriotów– podsumowuje historyk.

Uroczyste posiedzenie Sejmu RP

W poniedziałek, posłowie i senatorowie zbiorą się w Sejmie na uroczystym posiedzeniu z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; głos zabiorą prezydenci Polski i Litwy, zaplanowano też łączenie z litewskim Seimasem – poinformował w czwartek dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Dyrektor CIS zaznaczył, że poniedziałkowe zgromadzenie posłów i senatorów odbędzie się w pełnym rygorze epidemiologiczno-sanitarnym.

– Liczba posłów i senatorów obecnych w Sali Posiedzeń będzie ograniczona – zostanie zachowany także układ miejsc przewidujący należyte odstępy pomiędzy poszczególnymi parlamentarzystami. Reprezentacja posłów i senatorów w Sali Posiedzeń będzie proporcjonalna do wielkości klubów. Spodziewamy się ok. 100 osób w sali posiedzeń – przekazał Grzegrzółka.

Grzegrzółka dodał, że po zgromadzeniu, już w Sali Kolumnowej, odbędzie się kolejna uroczystość rocznicowa – przyznanie Nagrody Obojga Narodów. Uhonorowane zostaną osoby szczególnie zaangażowane dla współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie historii, kultury i nauki.

Uroczystość NMP Królowej Polski w Rzeszowie

W poniedziałek, 3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski – Głównej Patronki Polski, w rzeszowskiej farze o godz. 11:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji ojczyzny. Po niej, na rzeszowskim Rynku, odbędzie uroczysty apel z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Po południu o godz. 13.00 do Parku Jedności Polonii z Macierzą przy Al. Ł. Cieplińskiego na majówkę zaprasza rzeszowski poseł Grzegorz Braun. Na uczestników majówki czekają m.in: biało – czerwone baloniki i flagi dla dzieci, wspólne tworzenie kotylionów, polowa szkoła tańca prowadzona przez profesjonalistów, gry i zabawy z animatorami.

Na majówkę do Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie zaprasza rzeszowski poseł Grzegorz Braun. Materiał ma charakter ilustracyjny

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Cieszanowie

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja odbędą się w Cieszanowie. Obchody zainauguruje o godz. 11:00 msza święta polowa w cieszanowskim parku. Po niej o godz.12.00 odbędzie się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszty niepodległości w Cieszanowie, Starym Lublińcu i Dachnowie w asyście strzelców z Jednostki 2033 im. gen. Kustronia. Następnie pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego odbędzie się złożenie wieńców. Później Maria Góra – prowadząca warsztaty muzyczne w CKiS, wystąpi z mini koncertem pieśni patriotycznych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dołączenia do akcji #dohymnu – zachęcają organizatorzy.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego, pod Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego złożone zostaną wieńce i kwiaty. Uroczystości zakończy koncert Marii Góry.

Uroczystości odbędą się zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Główne części programu będą transmitowane online na facebooku CKiS w Cieszanowie i Nad Brusienką. Transmisja odbędzie się na stronie @centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Więcej na: https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/historyk-andrzej-olejko-o-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja; https://regiony.tvp.pl/53557414/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja-uroczyste-zgromadzenie-poslow-i-senatorow; https://elubaczow.com/2021/04/29/3-maja-w-cieszanowie-program/

Fot. Archiwum/FB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.