Konkurs na zagospodarowanie prawego brzegu Wisłoka ogłoszony

RZESZÓW. Miasto Rzeszów zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka, pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim. Zwycięzca może liczyć na nagrodę w wysokości 30 tys. złotych.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego zagospodarowania zielonychterenów na prawym brzegu Wisłoka.

To bardzo ważny dla mieszkańców Rzeszowa teren, dlatego musi być mądrze zagospodarowany. Takie są oczekiwania mieszkańców. Wierzę, że konkurs przyniesie ciekawe propozycje i będzie inspiracją, punktem wyjścia do dalszych działań w kwestii stworzenia w tym miejscu jak najlepszej publicznej strefy wypoczynku i rekreacji – powiedział Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa.

Jak poinformowała „GP” Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, konkurs jest otwarty, jednoetapowy, adresowany do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna.

W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia takie jak:

1) przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu,
a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru,

2) dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi,

3) elementy infrastruktury wypoczynkowej,

– ścieżki rowerowe,

– aleje spacerowe,

– plac zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw,

– elementy małej architektury – oświetlenie, ławki, kosze na śmieci,

– toalety oraz kawiarnię terenową,

 4) nowe nasadzenia,

 5) zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów – na projektowanym terenie pomiędzy mostem Karpackim a kładką wiszącą zlokalizowany jest park,w koncepcji należy uwzględnić pozostawienie przebiegu alejek spacerowychi  ścieżki rowerowej, oświetlenia na tym terenie oraz pozostawienie istniejącego obiektu – Przestrzeni kwadratowej.

Przewidziane są następujące etapy konkursu:

 1. Składanie zapytań przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie-
  do 28 maja 2021 r.
 2. Odpowiedzi na nadesłane zapytania – do 11 czerwca 2021 r.
 3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie- do 25 czerwca 2021r.
 4. Zaproszenie do konkursu uczestników spełniających formalne wymagania-
  do 2 lipca 2021r.
 5. Nadsyłanie prac konkursowych- do 27 sierpnia 2021 r.
 6. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu- do 10 września 2021 r.

Najważniejsze postanowienia regulaminu:

Do konkursu należy zgłaszać projekty własnego autorstwa, zaś sama praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w regulaminie zadanie konkursowe.

Praca konkursowa musi składać się z:

 1. części graficznej – plansze w układzie poziomym wykonane z lekkiego sztywnego materiału,
 2. części opisowej – zeszyt formatu A4 z opisem koncepcji i zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej.

Część graficzna powinna zawieraćkoncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia idei projektowej. O ich doborze, skali oraz technice wykonania decydują uczestnicy.

Część opisowa musi z kolei zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu, w tym między innymi:

– przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;

– sposób powiązania z terenami sąsiednimi;

– opis rozwiązań komunikacyjnych;

– szacunkowe wyliczenie wartości inwestycji.

Nagrody przewidziane w konkursie:

* I nagroda – 30 000,00 złotych brutto

* II nagroda – 16 000,00 złotych brutto;

* III nagroda – 8 000,00 złotych brutto.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Fot. Archiwum/FB/Piotr Krupa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.