W Rzeszowie powstał plan pomocy seniorom

RZESZÓW. Po środowej debacie Konrada Fijołka, kandydata na prezydenta Rzeszowa, z przedstawicielami środowisk senioralnych na temat problemów, z jakimi seniorzy spotykają się w przestrzeni miasta i możliwych sposobów ich rozwiązywania, powstał plan pomocy seniorom. Zawiera on zarówno sugestie i spostrzeżenia seniorów, jak również praktyczne wskazówki przekazane przez Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, ponieważ w Łodzi podobne pomysły zostały wprowadzone i skutecznie działają.

– Strategia społeczna, która kończy się w 2022 roku przerodzi się w Strategię Polityki Senioralnej dla Miasta Rzeszowa – powiedział radny Konrad Fijołek.

W jej ramach powstanie: 

– stanowisko pełnomocnika seniora, przy prezydencieRzeszowa, który będzie koordynował politykę senioralną i wspierał środowiska seniorów. Będzie również rzecznikiem seniorów wobec różnych instytucji,

– Rzeszowskie Centrum Seniora z filiami osiedlowymi, czyli miejscami do integracji i spędzania wolnego czasu, ale również miejscami, w których będą realizowane programy profilaktyczne i zdrowotne,

– program dotacji drobnych grantów (od 3-5 tys. zł) na wydarzenia kulturalne dla środowisk senioralnych. Łatwych do pozyskania i łatwych do rozliczenia,

– zorganizowanie dobrej jakości przestrzeni zielonej w mieście, w pobliżu miejsca zamieszkania,

– taxi dla seniora, czyli bezpłatne przejazdy taksówką, w celu załatwienia spraw w urzędzie czy wizyty u lekarza,

– program koncertów i wydarzeń artystycznych,

– ławeczka dla seniora, aby seniorom było łatwiej poruszać się po mieście,

– telefon życzliwości,

– złota rączka,

– rozwiązania związane z telemedycyną.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, przyjechała do Rzeszowa, aby przedstawić kilka praktycznych pomysłów, które z powodzeniem funkcjonują w Łodzi i z których łódzcy seniorzy są bardzo zadowoleni.

To temat, który mnie osobiście jest bardzo bliski, bo mnie osobiście on dotyczy – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. – Sama ciągle się uczę jak przystosować miasto, jak przystosować działania urzędu, żeby faktycznie wiek senioralny nie był niczym złym, a przeciwnie, był kwintesencją naszego życia. Żebyśmy mogli wreszcie swobodnie żyć, cieszyć się tym życiem, a przede wszystkim korzystać z niego i pod względem zdrowotnym, czego wszystkim życzę ale również zapewnienia sobie relaksu, kontaktu, możliwości spędzania czasu. I to, co dziś tu usłyszałam, to mnie faktycznie buduje – dodała prezydent Łodzi.

Zaznaczyła, że chciałaby wprowadzenia takich rozwiązań, byśmy faktycznie mogli budować Polskę wielopokoleniową, w której każdy wiek jest na wagę złota.

W debacie licznie uczestniczyli rzeszowscy seniorzy zainteresowani wprowadzeniem w Rzeszowie planu pomocy seniorom

Barbara Stafiej ze Stowarzyszenia „Kreatywny Senior” w Rzeszowie i przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów, powiedziała o potrzebie „szycia na miarę” realizacji potrzeb seniorów.

 – Trzeba zrobić mapping poszczególnych osiedli Rzeszowa i wtedy wiedzieć, na którym osiedlu, na jaką skalę potrzebne są te działania, o których dziś rozmawiamy. Cieszy mnie również, że Urban Lab rzeszowski zainicjował program otwartych danych, dzięki którym będzie można dowiedzieć się na przykład ile rzeczywiście jest osób mieszkających samodzielnie, samotnych, ile jest rzeczywiście osób na czwartych piętrach bez wind – dodała Barbara Stafiej.

Barbara Stafiej podkreśliła, że nie wiemy też, ile osób w Rzeszowie jest wykluczonych, pozbawionych dostępu do komputera, Internetu i to również trzeba zbadać jak najszybciej.

Konrad Fijołek zapowiedział dalsze rozmowy z rzeszowskimi seniorami i opracowanie jak najkorzystniejszych dla nich rozwiązań.

Fot. Biuro Prasowe Konrada Fijołka, kandydata na prezydenta Rzeszowa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.