Minister zdrowia odwiedził Szpital Miejski w Rzeszowie

RZESZÓW. Adam Niedzielski, minister zdrowia, odwiedził Szpital Miejski w Rzeszowie. Rozmawiał z dyrektorem i personelem medycznym między innymi o planowanych inwestycjach na Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na które szpital otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W planach jest też zakup rezonansu magnetycznego. W sumie z RFIL placówka otrzymała12,5 mln złotych.

Jak poinformowała „GP” Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, w spotkaniu uczestniczyli także: pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak, wojewoda Ewa Leniart i zastępca prezesa NFZ Bernard Waśko.

Cieszę się, że mogłem pokazać ministrowi dobrze funkcjonujący szpital, szczególnie nowoczesny oddział ortopedii. Mogliśmy także przedstawić plany związane z inwestycjami, na które samorząd Rzeszowa otrzymał pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – powiedział pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

Oddział ortopedii, który odwiedził minister Niedzielski, został wyremontowany zaledwie kilka miesięcy temu.

Modernizacja oddziału ortopedii zakończyła się w grudniu 2020 roku. Obejmowała przebudowę wszystkich pomieszczeń. Powstały nowe węzły sanitarne, kilka sal z własnymi węzłami, wymieniliśmy wszystkie instalacje. Ta inwestycja może być wzoremdla modernizowanych oddziałów – zapewnia Grzegorz Materna, dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Teraz szpital chce takie same standardy wprowadzić na Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na to zadanie placówka otrzymała niedawno 6 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace będą polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie m.in.: wymiany instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, sanitarnej oraz dostosowaniu ich do obecnych wymogów prawnych. Szpital planuje też zakup sprzętu medycznego.

Kolejne 6,5 mln złotych z RFIL dyrektor szpitala zamierza przeznaczyć na zakup rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni. Szpital Miejski im Jana Pawła II w Rzeszowie, jako jeden z nielicznych publicznych szpitali w Rzeszowie, nie posiada w swoich strukturach pracowni rezonansu magnetycznego, co znacznie ogranicza diagnostykę i możliwość wprowadzenia nowych metod leczenia w szpitalu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski życzył dyrekcji szpitala powodzenia w planowanych inwestycjach oraz podziękował personelowi medycznemu za trudną pracę w czasie pandemii.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.