Rzeszów i Głogów Małopolski podpisali porozumienia

RZESZÓW. Pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak oraz burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj podpisali dokumenty dotyczące rozliczeń majątkowych po poszerzeniu Rzeszowa o tereny z gminy Głogów Młp. Podpisane porozumienia to finał ustaleń, które zapadły podczas rozmów prowadzonych na początku kwietnia.

Umowy regulują między innymi kwestie dotyczące gruntów, budynków szkoły, hali sportowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Miasto poszerzając się musi podejmować dialog z samorządem od którego tereny przejmuje. To warunek konieczny do dalszej, dobrej współpracy – mówił podczas spotkania pełniący funkcje prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

Cieszę się, że mogliśmy załatwić te sprawy majątkowe w tak konstruktywnym dialogu, bo w takich sytuacjach potrzebne są rozmowy i ustalenia – podkreślał burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie Pogwizdowa i Miłocina

Jak poinformowała „GP” Monika Konopka z Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa, pierwsze podpisane porozumienie dotyczy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Pogwizdowa Nowego i Miłocina, która przejdzie na własność rzeszowskiego MPWiK. Porozumienie podpisali ze strony Rzeszowa: pełniący obowiązki prezydenta miasta Marek Bajdak oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Marek Ustrobiński, a ze strony Głogowa Młp. burmistrz Paweł Baj i Andrzej Sawicki, prezes EKOGŁOG.

Zgodnie z porozumieniem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odkupi od gminy Głogów Małopolski sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, które znajdują się na terenie osiedli Miłocin i Podgwizdów Nowy. To blisko 24,5 kilometra sieci kanalizacyjnej oraz prawie 18 kilometrów sieci wodociągowej. Za przejęte wodociągi i kanalizację wraz z infrastrukturą MPWiK zapłaci około 430 tysięcy złotych.

Wszystkie urządzenia mają być przekazane spółce do 31 maja tego roku, co oznacza, że już od 1 czerwca rzeszowski MPWiK stanie się ich właścicielem i formalnie będzie obsługiwał mieszkańców Pogwizdowa Nowego i Miłocina. Jednak do czasu połączenia przejętych przez MPWiK sieci wodociągowych z gminy Głogów Młp. z miejskim systemem wodociągowym – wodę mieszkańcom będzie dostarczała spółka EKOGŁOG, a MPWiK będzie za to płacił.

– Ustaliliśmy, że takie rozwiązanie potrwa najdalej do 31 grudnia 2021. Możliwe, że uda nam się nawet szybciej połączyć te sieci. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kanalizacyjną to również trzeba ją spiąć z miejską. Planujemy to zrobić najpóźniej do czerwca przyszłego roku. A do tego czasu ścieki będzie również odbierała od mieszkańców głogowska spółka. Za obie te usługi w tym czasie będziemy płacić – wyjaśnia prezes MPWiK Marek Ustrobiński.

Obie gminy ustaliły także wszystkie szczegóły dotyczące swobodnego dostępu służb MPWiK do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, aby móc wykonywać niezbędne prace związane z obsługą instalacji oraz jej rozbudową.

Podpisane porozumienia to finał ustaleń, które zapadły podczas rozmów prowadzonych na początku kwietnia. Na zdjęciu (od lewej) burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj i pełniący funkcje prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak

Zaraz po zawarciu porozumienia, MPWiK przy udziale EKOGŁOG, przystąpi do odczytu wodomierzy mieszkańców osiedli Miłocin i Pogwizdów Nowy i rozpocznie montaż nowych. Zorganizuje także akcję przepisywania umów, które mieszkańcy dotychczas podpisywali ze spółką EKOGŁOG. Nowe umowy można będzie podpisywać w punktach, w których mieszkańcy załatwiali formalności po przyłączeniu obu sołectw do Rzeszowa. W Miłocinie będzie to Dom Ludowy przy ulicy Myśliwskiej 26, a w Pogwizdowie Nowym siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Pogwizdowskiej 85.

Szkoła i hala sportowa

Kolejne porozumienie finalizuje kwestie dotyczące szkoły oraz hali sportowej w Pogwizdowie Nowym. Gmina Głogów Młp. przekazuje oba obiekty oraz działkę, na której się one znajdują, na rzecz miasta. W zamian – jak było to już ustalone i zaakceptowane przez radę miasta – samorząd Rzeszowa udzieli gminie Głogów Młp. pomocy finansowej w wysokości 2,4 mln złotych na spłatę  zadłużenia związanego z budową hali sportowej. Rzeszów kupi także od Głogowa Młp. za 328 tys. wyposażenie szkoły – chodzi o nowe rzeczy, niedawno nabyte przez gminę Głogów Młp., przede wszystkim sprzęt komputerowy. Natomiast za okres od stycznia do maja, czyli do podpisania aktu notarialnego, miasto zapłaci gminie Głogów Młp. niewielki czynsz w ramach dzierżawy tego budynku. Oba obiekty – szkoła i hala sportowa – zostaną przekazane gminie Rzeszów aktem notarialnym do końca maja.

Działki w Pogwizdowie Nowym

Pełniący obowiązki prezydenta Marek Bajdak oraz burmistrz Głogowa Paweł Baj podpisali także porozumienie dotyczące nieodpłatnego przekazania na rzecz Rzeszowa działek położonych w Pogwizdowie, a będących własnością gminy Głogów Małopolski oraz znajdujących się we władaniu gminy Głogów Młp. i użytkowaniu wieczystym.

Działki, których gmina Głogów Młp. jest właścicielem (łącznie ponad 5 hektarów) zostaną przekazane aktem notarialnym niezwłocznie po podpisaniu porozumienia. A te, które są we władaniu gminy Głogów Młp. (łącznie 2,5 hektara), trafią do samorządu miasta tuż po uregulowaniu prawa własności.

Sołectwo Pogwizdów Nowy zostało przyłączone do Rzeszowa w 2021 roku, a Miłocin dwa lata wcześniej – w 2019 roku.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.