Podkarpacka Dolina Wodorowa

PODKARPACIE. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa został podpisany list intencyjny, który inicjuje powstanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Podpis pod dokumentem w imieniu samorządu Rzeszowa złożył Marek Bajdak – pełniący funkcję prezydenta miasta.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, ministra klimatu i środowiska, Michała Kurtyki, a także wojewody podkarpackiego Ewy Leniart oraz marszałka województwa Władysława Ortyla. Obecni byli również przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenia Dolina Lotnicza oraz podkarpackich firm.

– Polska może stać się hubem wodorowym w perspektywie dekady i kolejnych lat. Tu na Podkarpaciu chcielibyśmy stworzyć jedną z Dolin Wodorowych – mówił premier Morawiecki podczas konferencji, na której został podpisany list intencyjny.

Jak poinformował premier w planach rządu jest stworzenie w kraju pięciu dolin wodorowych. Pierwsza ma powstać właśnie na Podkarpaciu, w Rzeszowie. Premier podkreślał, że kierunek rozwoju gospodarki w oparciu o wykorzystanie wodoru jest konieczny ze względu na innowacyjny charakter oraz konieczność transformacji energetycznej kraju.

Obecny na wydarzeniu minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślał z kolei, że Rzeszów i Podkarpacie są dobrze przygotowane do tego, aby wejść w gospodarkę wodorową. Mówił też o możliwościach finansowania przedsięwzięć z tego zakresu.

Już dziś NFOŚiGW uruchomił program „Nowa Energia” na 600 mln zł właśnie na gospodarkę wodorową – podkreślał minister Kurtyka, dodając, że na ten obszar mogą być wykorzystane także pieniądze unijne – 800 mln euro, które są w Krajowym Planie Odbudowy.

Jak poinformowała „GP” Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, celem podpisanego w podrzeszowskiej Jasionce listu jest stworzenie Podkarpackiej Doliny Wodorowej, opartej o produkcję zero- i niskoemisyjnego wodoru. Interesariusze listu zobowiązali się do współpracy przy wykorzystaniu własnych zasobów, w tym wiedzy, doświadczenia i know-how.

W podpisanym dokumencie przedstawiciele instytucji, samorządów oraz firm zadeklarowali między innymi prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako paliwa dla zeroemisyjnego transportu, a także wymiany informacji i doświadczeń w zakresie wodoru.

W liście pojawił się także zapis o podjęciu wspólnych działań zmierzających do stworzenia na terenie Podkarpacia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy gospodarki wodorowej z wykorzystaniem m.in. instrumentów i potencjału Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park Mielec” oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park Wisłosan”, które są zarządzane przez ARP.

Po podpisaniu listu ma zostać powołany roboczy zespół składający się z przedstawicieli każdej ze stron porozumienia, który określi formę organizacyjno-prawną oraz harmonogram dalszej współpracy.

List podpisało w sumie kilkunastu przedstawicieli instytucji, firm, samorządów. Oprócz Marka Bajdaka, pełniącego funkcję prezydenta Rzeszowa podpis pod dokumentem złożyli m.in. Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki oraz prof. Piotr Koszelnik – rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.