Nowy oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie uroczyście otwarty

RZESZÓW. ZGŁOBIEŃ. W środę, 19 maja bieżącego roku, odbyła się uroczystość otwarcia Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu, nowego oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Budynek spichlerza (dawnego XVI wiecznego dworu) wchodzi w skład zabytkowego zespołu dworsko-pałacowego w Zgłobniu. Obiekt został przejęty w wieczyste użytkowanie przez Muzeum od Gminnej Spółdzielni SCH w Boguchwale. Do końca lat osiemdziesiątych trwały przeciągające się prace i ustalenia związane z załatwianiem formalności geodezyjno–prawnych oraz poszukiwaniem środków na  przeprowadzenie badań, wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie adaptacji budynku na magazyn zbiorów archeologicznych. W latach 2005–2009 zrealizowane zostały prace obejmujące przygotowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu. Realizacja przebudowy spichlerza trwała w latach 2010-2020 i podzielona została na etapy. Inwestycja sfinansowana został w głównej mierze ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego przy zaangażowaniu środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – oraz przychodów własnych muzeum.

Przemawia marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

W uroczystości otwarcia obiektu udział wzięła wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dr Robert Godek,  prezes Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Dariusz Bobak, wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot wraz z zastępcą Bartoszem Podubnym oraz proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu ks. Marian Cebula

Odznaczeń dokonał marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Podczas uroczystości wręczono honorowe odznaczenia za długoletnią służbę oraz medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Więcej na: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/2021/05/20/nowy-oddzial-muzeum-okregowego-w-rzeszowie-uroczyscie-otwarty/?fbclid=IwAR0ZPWK9AYiJahCimQpX6GJ01cPt9rfMGBb97k4G0bt5VWUIJERFBHY9dhY

Fot. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.